Skip to content

Peter Nafzger

image001.png-2

Expertise
Peters fascinatie voor Public Affairs komt voort uit zijn maatschappelijke gedrevenheid. Hij focust zich op politiek-bestuurlijke en strategische vraagstukken. Bij EPPA adviseert Peter opdrachtgevers op het snijvlak tussen politiek, industrie en maatschappij.

Vanuit zijn vorige functies bij advieskantoor Hiemstra & De Vries en het Mulier Instituut, leerde hij de publieke sector van binnenuit kennen. Peter was actief op thema’s als gezondheidszorg, jeugdzorg, wonen, sport- en beweegbeleid. Tijdens de coronaperiode werkte Peter voor GGD’en in crisisstand en droeg hij bij aan de vertaling van het landelijke coronabeleid naar de regio’s. Peter heeft ervaring met public affairs opgedaan tijdens nevenactiviteiten op het gebied van duurzaamheid, klimaat en handel. Als politiek-geëngageerd persoon adviseert hij EPPA’s opdrachtgevers dan ook graag over een breed scala aan relevante beleids- en wetgevingsontwikkelingen.

Achtergrond
Peter Nafzger studeerde Bestuurskunde- en Organisatiewetenschappen (BSc) aan de Universiteit Utrecht. Hij behaalde hier ook zijn mastergraad in Research in Public Administration & Organisational Science, met een specialisatie in Behavioural Public Administration die hij volgde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij won de scriptieprijs in de Bestuurskunde voor zijn onderzoek naar de invloed van Greta Thunberg op de betrokkenheid van jongeren bij klimaatbeleid. Verder was hij voorzitter van de universiteitsraad en betrokken bij diverse medezeggenschapsraden tijdens zijn studie.

Persoonlijk
Peter bokst, bij voorkeur dagelijks. Daarnaast houdt hij van politieke novellen. In het weekend is hij ook te vinden op de racefiets of tennisbaan. Hij woont met veel plezier in Utrecht en spendeert de rest van zijn tijd het liefst met vrienden en familie.