Skip to content

David Weekenstroo

547A6841-scaled-e1687353247563

Expertise
David volgt de ontwikkelingen binnen overheid, de politiek en bij stakeholders op de voet. Hij heeft een scherp oog en identificeert de belangrijke ontwikkelingen voor de opdrachtgevers van EPPA. Een volledige, actuele en snelle informatievoorziening ziet David als essentieel onderdeel van de dienstverlening. Hierdoor stelt hij hen in staat om tijdig te anticiperen op de actualiteit en ondersteunt hij de adviseurs van EPPA, en daarmee onze opdrachtgevers, om de strategische doelstellingen te kunnen behalen.

In 2018 werd David als één van de jongste leden van de gemeenteraad van Zoetermeer gekozen. Momenteel is hij bezig aan zijn tweede termijn. Vanuit die rol heeft hij een brede kennis opgebouwd op thema’s zoals de Omgevingswet, jeugdzorg en de financiële problematiek bij decentrale overheden. Het langdurig volgen van dossiers en het daarbij opbouwen en onderhouden van relaties met stakeholders staan voor hem centraal. 

Studieachtergrond
Zijn bachelor Rechten en Bedrijfswetenschappen en zijn master Management van de Publieke Sector volgde David aan de Universiteit Leiden. Hij studeerde ook Sportkunde aan De Haagse Hogeschool.

Persoonlijk
David bezoekt graag musea, heeft een grote affiniteit met hockey en krijgt daarnaast energie van politieke campagnevoering.