Skip to content

Overheden

Overheden
Decentrale overheden staan voor grote uitdagingen. De jeugdzorg, energietransitie, ruimtelijke ordening, interbestuurlijke (financiële) verhoudingen, Europese subsidies; uit onderzoek van EPPA is gebleken dat regionale lobby en profilering de afgelopen jaren nóg belangrijker is geworden voor gemeenten en provincies om hun taken te kunnen uitvoeren. Wij ondersteunen u graag bij het behalen van uw doelstellingen met onze op maat gesneden advisering. Voor meer informatie over onze diensten, klik hier.

Onze ervaring
EPPA is goed thuis in de publieke sector. Onze medewerkers hebben hart voor de politiek en de publieke zaak. Tot onze klantenkring behoren verschillende provincies, gemeenten en samenwerkingsverbanden van decentrale overheden. EPPA begeleidt decentrale overheden bij hun public affairs, belangenbehartiging en positionering naar het Rijk en elkaar. We houden ons bijvoorbeeld bezig met de energietransitie, het sociaal domein, interbestuurlijke en financiële verhoudingen, woningbouw, bereikbaarheid en werk en inkomen.

Wat kan EPPA voor u betekenen?
EPPA heeft de expertise en kennis in huis om uw samenwerkingsverband, provincie of gemeente doelgericht en effectief te helpen op het gebied van public affairs en strategische communicatie. Zo adviseren wij bijvoorbeeld over de organisatorische inbedding van de PA-functie in uw organisatie, het inrichten van een strategische PA- cyclus met het bestuur, politiek en ambtelijke ondersteuning, of kunnen wij een lobbyplan voor u opstellen.

Meer weten of verder praten? Bekijk hier onze aangeboden diensten of neem vandaag nog contact met ons op.