Public Affairs Den Haag

EPPA Politiekadvies, lobby en strategische communicatie Den Haag

EPPA Politiek & Lobby. Meer dan 30 jaar specialist op het gebied van public affairs Den Haag. Wij adviseren bedrijven, branche- & belangenorganisaties en (semi)overheden.

Waarom Eppa?

Specialist Public Affairs Den Haag

EPPA Politiek & Lobby legt de link tussen politiek Den Haag en uw organisatie. Wij kennen de formele én informele besluitvormingsprocedures. We verstrekken de voor u relevante informatie en begeleiden uw public affairs werkzaamheden.

Vooropgesteld: de beste behartiger van uw belangen bent u zelf. Wij reiken u alle public affairs instrumenten aan. We houden u volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. We adviseren u over hoe, waar en wanneer u het beste uw boodschap kunt laten horen. Samen met u en uw team bepalen we de strategie en wij begeleiden u van dag tot dag. Zeven dagen per week, op elk gewenst tijdstip. Ons public affairs advies is strategisch, praktisch en realistisch.
EPPA Politiek & Lobby onderschrijft de gedragscode van de BVPA.

Voor wie?

EPPA Politiek & Lobby heeft een brede kring van opdrachtgevers, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Wij adviseren met evenveel plezier en kennis van zaken en toewijding aangaande de public affairs strategie van kleine ondernemingen als die van beursgenoteerde bedrijven; van brancheorganisaties, belangenorganisaties of van (semi)overheden. Vraag een gesprek met ons aan en we inventariseren vrijblijvend uw wensen en onze mogelijkheden.

Wat zijn onze diensten?

Politieke Monitor

 • Ben ik helemaal op de hoogte van wat er in Den Haag speelt rondom mijn onderwerp?
 • Wat zijn de laatste voornemens van de minister in mijn sector?
 • Wat vinden de politieke partijen in de Tweede Kamer van deze voornemens?

Wie effectief zijn public affairs wil managen, moet precies weten wat de laatste ontwikkelingen zijn. Met onze politieke monitor houden we u vrijwel realtime op de hoogte van wat er speelt in politiek Den Haag en Brussel. Wij stellen een agenda voor u op van relevante debatten in de Tweede en Eerste Kamer. Zo weet u altijd wat er gaande is en kunt u anticiperen om uw public affairs zo effectief mogelijk te managen. Ook ontvangt u de voor uw organisatie relevante informatie uit openbare bronnen van politieke stakeholders, waarbij we breder kijken dan ministeries en Kamers.

EPPA Politiek & Lobby selecteert voor u de relevante Kamerbrieven (beleidsstukken en wetsvoorstellen), moties, amendementen, schriftelijke vragen, maar bijvoorbeeld ook persberichten en weblogs van politieke partijen of werkgevers- en werknemersorganisaties. Direct na openbaarmaking brengen we u op de hoogte. Wij volgen dagelijks parlementaire debatten, stemmingen, het vragenuur en procedurevergaderingen. Desgewenst schuift één van ons voor u aan bij een rondetafel in de Tweede Kamer of een andere bijeenkomst waar uw onderwerp ter sprake komt.

U bepaalt zelf in welke vorm u de politieke monitor wilt ontvangen. Direct per mail, of dagelijks, dan wel wekelijks in een nieuwsoverzicht. Desgewenst inclusief duiding van de inhoud en de processtatus van het bericht. U kunt er ook voor kiezen om een dagelijks of wekelijks nieuwsoverzicht te ontvangen. Zo’n overzicht kan ook opgemaakt worden in de huisstijl van uw organisatie. De informatiestroom wordt geredigeerd zodat het periodieke overzicht in een heldere, duidelijke taal is opgesteld en intern in uw organisatie verspreid kan worden.

Ik wil meer informatie

(070) 315 34 44

Public affairs advies

 • Wat kan ik doen om het voorgenomen beleid te veranderen?
 • Hoe word ik een natuurlijke gesprekspartner voor zowel ambtenaren als politici?
 • Hoe formuleer ik mijn wensen in concrete public affairs doelen?

EPPA Politiek & Lobby heeft bijna 30 jaar ervaring met het geven van duidelijke en uitvoerbare public affairs adviezen. (Klik hier voor uitleg over het begrip public affairs.) Daarnaast ondersteunt EPPA u bij de uitvoering hiervan. Onze filosofie is dat u en uw organisatie zelf altijd de beste behartiger van uw belangen zijn.
Allereerst helpen wij u uw wensen te vertalen in concrete public affairs doelen. Vervolgens brengen we uw kennis en onze politieke ervaring samen om te bepalen bij welke stappen uw public affairs doelen het meest gebaat zijn. Dit vorm de basis van het strategisch public affairs plan waardoor u op het juiste moment op de juiste toon met de juiste mensen aan tafel zit om het voorgenomen beleid uw kant op te buigen. Wij adviseren u dus over hoe, waar en wanneer u het beste uw boodschap kan laten horen.

Bij de uitvoering van het public affairs advies beoordelen we per stap de rolverdeling tussen uw organisatie en onze adviseurs. Wanneer nodig, organiseren we gesprekken of werkbezoeken. In voorkomende gevallen kunnen we u ook tijdens gesprekken ondersteunen door aan te schuiven aan de gesprekstafel. Vanzelfsprekend blijven uw deskundigheid en kennis voorop staan.

Ik wil meer informatie

(070) 315 34 44

Stakeholderanalyse

 • Hoe denken de politieke partijen over mijn onderwerp?
 • Hoe denken andere stakeholders over mijn onderwerp?
 • Wie oefent druk uit op de politiek en wat heeft dat voor gevolgen voor mijn organisatie?

Bij het uitvoeren van uw lobby is inzicht in de standpunten van andere stakeholders onontbeerlijk. Het gaat hier om een bredere analyse dan alleen een vergelijking tussen standpunten van politieke partijen. De opvattingen van concurrenten, andere belangengroepen, en zelfs die van specifieke individuele personen kunnen van doorslaggevend zijn. Zij maken allen deel uit van de analyse. In een stakeholderanalyse wordt kort en bondig duidelijk gemaakt wie er bij uw public affairs doel betrokken is, wat de standpunten in het parlement en het maatschappelijk middenveld zijn en hoe het onderlinge krachtenveld er uit ziet. Dat is de basis om de public affairs strategie op te stellen en uit te voeren.

Ik wil meer informatie

(070) 315 34 44

Interim PA professionals

 • Hoe vul ik een tijdelijk gat op in mijn Public Affairs team?
 • Hoe kan ik in drukke periodes mijn Public Affairs team versterken?
 • Wie kan een tijdelijk lobbytraject uitvoeren?

Vacature Public Affairs Den Haag vrij? Soms heeft u extra ondersteuning nodig. EPPA Politiek & Lobby kan u de helpende hand bieden door tijdelijk uw public affairs te managen of uw public affairs afdeling van extra menskracht te voorzien. Dit kan gaan om tijdelijke invulling van een opengevallen arbeidsplek binnen uw bedrijf, maar ook om extra intensieve ondersteuning ten aanzien van specifieke trajecten die tijdelijk meer menskracht behoeven. Onze medewerkers hebben zeer uitgebreide en bovenal uiteenlopende specifieke PA-ervaring zodat nagenoeg aan alle vraag voldaan kan worden.

Ik wil meer informatie

(070) 315 34 44

Lobbytraining

  • Hoe stel ik een overtuigend position paper op?
  • Hoe kan ik het maximale halen uit een gesprek met een Tweede Kamerlid?
  • Hoe krijg ik mijn organisatie mee in de gezamenlijke lobby strategie?

EPPA Politiek & Lobby traint u en uw medewerkers in de kneepjes van het lobbyvak.

Cursus lobbytraining

Tijdens een eendaagse lobbytraining leert u de regie te pakken op public affairs gebied. We schetsen een helder beeld van het lobbyproces en de succesfactoren bij het behartigen van uw belangen in Den Haag. We verkennen het spanningsveld tussen directie of bestuur en uw organisatie en analyseren hoe u effectief kunt lobbyen in deze context. Ook de valkuilen en verschillende rollen in het lobbyen passeren de revue. De training richt zich op de dagelijkse lobbypraktijk en heeft een interactief karakter. Een landelijk bekend politicus deelt zijn ervaringen met succesvolle én minder succesvolle lobbybenaderingen en participeert in een rollenspel.

Het is mogelijk om de interactieve eendaagse lobbytraining uit te breiden, zodat u een dieper inzicht krijgt in het politieke spel. Op de tweede dag schenken we dan aandacht aan het formele en informele besluitvormingsproces. Na afloop van deze training kent u de wetgevingsprocedures en kunt u beter inschatten op welk moment u welke lobbyactiviteit moet ondernemen.

Praktisch

EPPA biedt de lobbytraining op aanvraag aan. Via het contactformulier kunt u informeren naar de mogelijkheden. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om de training incompany (bij u op locatie) te organiseren. Door met meerdere directeuren en hoofden van de organisatie de training te volgen, kunt u meteen starten met het vormgeven van uw lobbystrategie.
In een intakegesprek verzamelen we de benodigde informatie om de training goed aan te laten sluiten op de issues en uitdagingen van uw organisatie.

Ik wil meer informatie

(070) 315 34 44