Politiek advies Den Haag

EPPA Politiekadvies, lobby en strategische communicatie Den Haag

EPPA Politiek & Lobby: Politiek advies Den Haag. Meer dan 30 jaar specialist op het gebied van politiek advies Den Haag voor bedrijfsleven, branche- & belangenorganisaties en (semi)overheden.

Waarom Eppa?

EPPA Politiek & Lobby heeft bijna 30 jaar ervaring met het geven van duidelijk en uitvoerbaar politiek advies.

EPPA Politiek & Lobby legt de link tussen politiek Den Haag en uw organisatie. Wij kennen de formele én informele besluitvormingsprocedures. We verstrekken de voor u relevante informatie en begeleiden uw politieke lobby.

Vooropgesteld: de beste behartiger van uw belangen bent u zelf. Wij reiken u alle lobbyinstrumenten aan, vergezeld van een politiek advies. We houden u volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. We adviseren u over hoe, waar en wanneer u het beste uw boodschap in Den Haag kunt laten horen.

Samen met u en uw team bepalen we de strategie en wij begeleiden u van dag tot dag. Zeven dagen per week, op elk gewenst tijdstip. Ons politiek advies is strategisch, praktisch en realistisch.
EPPA Politiek & Lobby onderschrijft de gedragscode van de BVPA.

Voor wie?

EPPA Politiek & Lobby heeft een brede kring van opdrachtgevers, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Wij geven met evenveel plezier en kennis van zaken en toewijding politiek advies aan kleine ondernemingen als die van beursgenoteerde bedrijven; van brancheorganisaties, belangenorganisaties of van (semi)overheden. Vraag een gesprek met ons aan en we inventariseren vrijblijvend uw wensen en onze mogelijkheden.

Wat zijn onze diensten?

Politiek advies

 • Wat kan ik doen om het voorgenomen beleid te veranderen?
 • Hoe word ik een natuurlijke gesprekspartner voor zowel ambtenaren als politici?
 • Hoe formuleer ik mijn wensen in concrete lobbydoelen?

EPPA Politiek & Lobby heeft bijna 30 jaar ervaring met het geven van duidelijk en uitvoerbaar politiek advies. Daarnaast ondersteunt EPPA u bij de uitvoering hiervan. Onze filosofie is dat u en uw organisatie zelf altijd de beste behartiger van uw belangen zijn.

Allereerst helpen wij u uw wensen te vertalen in concrete lobbydoelen. Vervolgens brengen we uw kennis en onze politieke ervaring samen om te bepalen bij welke stappen uw lobbydoelen het meest gebaat zijn. Dit vorm de basis van het strategisch lobbyplan waardoor u op het juiste moment op de juiste toon met de juiste mensen aan tafel zit om het voorgenomen beleid uw kant op te buigen. Wij geven u dus politiek advies over hoe, waar en wanneer u het beste uw boodschap kan laten horen.

Bij de uitvoering van het politiek advies beoordelen we per stap de rolverdeling tussen uw organisatie en onze adviseurs. Wanneer nodig, organiseren we gesprekken of werkbezoeken. In voorkomende gevallen kunnen we u ook tijdens gesprekken ondersteunen door aan te schuiven aan de gesprekstafel. Vanzelfsprekend blijven uw deskundigheid en kennis voorop staan.

Ik wil meer informatie

(070) 315 34 44

Politieke Monitor

 • Ben ik helemaal op de hoogte van wat er in Den Haag speelt rondom mijn onderwerp?
 • Wat zijn de laatste voornemens van de minister in mijn sector?
 • Wat vinden de politieke partijen in de Tweede Kamer van deze voornemens?

Wie effectief zijn belangen wil behartigen, moet precies weten wat de laatste ontwikkelingen zijn. Met onze politieke monitor houden we u vrijwel realtime op de hoogte van wat er speelt in politiek Den Haag. Wij stellen een agenda voor u op van relevante debatten in de Tweede en Eerste Kamer. Zo weet u altijd wat er gaande is en kunt u anticiperen om uw public affairs zo effectief mogelijk te managen. Ook ontvangt u de voor uw organisatie relevante informatie uit openbare bronnen van politieke stakeholders, waarbij we breder kijken dan ministeries en Kamers.
EPPA Politiek & Lobby selecteert voor u de relevante Kamerbrieven (beleidsstukken en wetsvoorstellen), moties, amendementen, schriftelijke vragen, maar bijvoorbeeld ook persberichten en weblogs van politieke partijen of werkgevers- en werknemersorganisaties. Direct na openbaarmaking brengen we u op de hoogte. Wij volgen dagelijks parlementaire debatten, stemmingen, het vragenuur en procedurevergaderingen. Desgewenst schuift één van ons voor u aan bij een rondetafel in de Tweede Kamer of een andere bijeenkomst waar uw onderwerp ter sprake komt.

U bepaalt zelf in welke vorm u de politieke monitor wilt ontvangen. Direct per mail, of dagelijks, dan wel wekelijks in een nieuwsoverzicht. Desgewenst inclusief een beknopt politiek advies dat bestaat uit een duiding van de inhoud en de processtatus van het bericht. U kunt er ook voor kiezen om een dagelijks of wekelijks nieuwsoverzicht te ontvangen. Zo’n overzicht kan ook opgemaakt worden in de huisstijl van uw organisatie. De informatiestroom wordt geredigeerd zodat het periodieke overzicht in een heldere, duidelijke taal is opgesteld en intern in uw organisatie verspreid kan worden.

Ik wil meer informatie

(070) 315 34 44

Lobbytraining

  • Hoe stel ik een overtuigend position paper op?
  • Hoe kan ik het maximale halen uit een gesprek met een Tweede Kamerlid?
  • Hoe krijg ik mijn organisatie mee in de gezamenlijke lobby strategie?

EPPA Politiek & Lobby traint u en uw medewerkers in de kneepjes van het lobbyvak.

De cursus

Tijdens een eendaagse lobbytraining leert u de regie te pakken op public affairs gebied. We schetsen een helder beeld van het lobbyproces en de succesfactoren bij het behartigen van uw belangen in Den Haag. We verkennen het spanningsveld tussen directie of bestuur en uw organisatie en analyseren hoe u effectief kunt lobbyen in deze context. Ook de valkuilen en verschillende rollen in het lobbyen passeren de revue. De training richt zich op de dagelijkse lobbypraktijk en heeft een interactief karakter. Een landelijk bekend politicus deelt zijn ervaringen met succesvolle én minder succesvolle lobbybenaderingen en participeert in een rollenspel.

Het is mogelijk om de interactieve eendaagse lobbytraining uit te breiden, zodat u een dieper inzicht krijgt in het politieke spel. Op de tweede dag schenken we dan aandacht aan het formele en informele besluitvormingsproces. Na afloop van deze training kent u de wetgevingsprocedures en kunt u beter inschatten op welk moment u welke lobbyactiviteit moet ondernemen.

Praktisch

EPPA biedt de lobbytraining op aanvraag aan. Via het contactformulier kunt u informeren naar de mogelijkheden. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om de training incompany (bij u op locatie) te organiseren. Door met meerdere directeuren en hoofden van de organisatie de training te volgen, kunt u meteen starten met het vormgeven van uw lobbystrategie.

In een intakegesprek verzamelen we de benodigde informatie om de training goed aan te laten sluiten op de issues en uitdagingen van uw organisatie.

Ik wil meer informatie

(070) 315 34 44