Werkkostenregeling werkt niet

Geschreven door: Jurgen Warmerdam Op Prinsjesdag 2009 kondigde (toenmalig) staatssecretaris De Jager aan dat het leven van de loonadministrateur een stuk eenvoudiger zou gaan worden; de werkkostenregeling zou de papieren rompslomp een definitieve slag toebrengen. Een shock and awe in administratieve lastenland. Wat hield deze revolutie in? Volgens De Jager zat de grootste administratieve last … read more

De politicus en de voetbaltrainer

Geschreven door: Joep Sweyen Deze maand is het 10 jaar geleden dat Prins Claus stierf. Net als toen werd dit nu deels overschaduwd door het feit dat het kabinet Balkenende-I viel op 16 oktober 2002. Van beide gebeurtenissen werden deze week mooie documentaires vertoond op TV. 2002 was zoals bekend een bijzonder jaar voor de … read more

Kamerlid moet gewoon te rade gaan bij lobbyisten

Geschreven door: Florus Wijsenbeek Camil Driessen schrijft dat Kamerleden vinden dat ze meer ondersteuning – dus geld van de belastingbetaler – moeten krijgen om hun werk naar behoren te kunnen verrichten (NRC Handelsblad, 27 september). Kamerleden moeten niet met het ambtelijk apparaat willen concurreren in kennis en kunde. Het is hun werk om accenten c.q. … read more

Artikel Joep Sweyen: Staatssecretaris Buitenlandse Handel nodig

Statelijke invloed op economie opkomende markten vraagt grotere inbreng Den Haag Geplaatst in Financieel Dagblad, 23 augustus 2012. Geschreven door: Joep Sweyen Om het belang van economische diplomatie in de komende ­kabinetsperiode verder te versterken en om het een meer structureel onderdeel te laten uitmaken van het Nederlandse economische en buitenlandse beleid, is de terugkeer … read more

Energiediplomatie nieuwe stijl: publiek-private samenwerking in het buitenland, Joep Sweyen

Economische diplomatie of branding van bepaalde sectoren kan de concurrentiekracht, exportmogelijkheden en de verdienpotentie van bedrijven vergroten. Ook overheidheidsbelangen zijn ermee gediend, zoals het bevorderen van internationale stabiliteit en veiligheid, en het verbeteren van betrekkingen met andere landen. Dit Clingendael International Energy Programme (CIEP) Briefing Paper beargumenteert dat met name in het huidige tijdsgewricht, waarin … read more

Nieuw boek Jurgen Warmerdam: Zelfstandig ondernemen zonder personeel 2012

Steeds meer mensen beginnen een onderneming. Velen van hen blijven bewust alleen zo’n onderneming drijven. In de volksmond worden zij ‘zzp-ers’ genoemd: zelfstandigen zonder personeel. Onder hen zijn het steeds vaker jongeren, vrouwen en allochtonen die steeds vaker voor het (parttime) zelfstandig ondernemerschap kiezen. Omdat de groep zzp-ers nog steeds groeit en omdat de wetgeving … read more

Nieuw boek Rob Sebes: De woordvoerder

In dit tijdperk van enorme media-aandacht voor politiek en bedrijfsleven, voor sport en showbizz, voor maatschappelijke groeperingen en individuele belangen, is het aantal woordvoerders fors gegroeid. Soms zijn woordvoerders echte professionals, die er fulltime mee bezig zijn. Soms zijn het functionarissen, die het er een beetje bij doen. Er bestaat geen echte hogere beroepsopleiding voor … read more