Kiezers noemen VVD, D66 en CDA als grote kanshebbers op regeringsdeelname in 2017

Veel Nederlandse kiezers noemen de VVD, D66 en het CDA als kanshebbers om in 2017 een nieuwe regeringscoalitie te gaan vormen. De grootste groep van de kiezers verwacht dat er drie partijen nodig zullen zijn voor een nieuw kabinet.

De PvdA, de huidige coalitiepartner van de VVD, komt pas in beeld bij een coalitie van vier partijen. De PVV, die momenteel hoog in de peilingen staat, maakt volgens de kiezers kans op regeringsdeelname in twee uiterste varianten; samen met de VVD in een coalitie van twee partijen of juist in een regering met meer dan vijf partijen.

Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau Ipsos onder een representatieve steekproef van Nederlandse kiezers in opdracht van lobby- en communicatieadviesbureau EPPA. Het onderzoek richtte zich niet op de politieke voorkeur van de deelnemers, maar op hun verwachtingen over de nieuwe coalitie die nodig is om een regering te vormen na de Tweede-Kamerverkiezingen van 15 maart 2017.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd op De Verkiezingswijzer. Deze website is 16 juni 2016 live gegaan en biedt (aanstaande) kiezers en andere belangstellenden een centraal punt waarop zij alle informatie over de naderende Tweede-Kamerverkiezingen op een gemakkelijke en overzichtelijke manier kunnen vinden. Het gaat onder meer om nieuws over de programmacommissies van de politieke partijen, de (kandidaat) lijsttrekkers, de kandidatenlijsten en andere relevante ontwikkelingen met betrekking tot de verkiezingen.

Coalitie van drie of vier partijen meest verwacht

Het onderzoek van Ipsos laat zien dat een meerderheid van de Nederlanders (tegen de 60%) verwacht dat er in 2017 drie of vier partijen nodig zijn om de volgende regeringscoalitie te vormen.

Hiervan meent zo’n 42% dat het nieuwe kabinet uit drie partijen zal bestaan, terwijl ongeveer 17% denkt dat vier partijen in een regering gaan samenwerken.
Onder degenen die op een coalitie van drie partijen rekenen, worden VVD, CDA en D66 vaker genoemd dan andere (grote) partijen. Bij een regering met vier partijen scoren CDA, D66, VVD en PvdA hoog.

Zo’n acht procent verwacht dat twee partijen een coalitie gaan vormen. Daarbij gaat het vooral om de VVD en de PVV die vaak worden genoemd. Zes procent meent dat er vijf partijen nodig zijn. Hier worden D66, CDA, VVD, PvdA en Groen Links vaak als kanshebbers naar voren gebracht.

Regeringen die uit één partij (0,6%) of uit zes of meer partijen (2,6%) bestaan, maken volgens de deelnemers aan het onderzoek nauwelijks kans. Opvallend is verder dat bijna een kwart van de ondervraagden geen idee heeft uit hoeveel partijen de nieuwe coalitie zal bestaan.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de VVD volgens de Nederlandse kiezers een grote kanshebber is op regeringsdeelname. Deze partij wordt in alle varianten vaak genoemd. CDA en D66 scoren elk drie keer hoog. Het is aannemelijk dat kiezers deze partijen als bruggenbouwers tussen links en rechts zien. De PvdA komt in twee varianten in beeld voor regeringsdeelname, maar pas vanaf een coalitie met vier partijen.

Verder valt op dat Christenunie, SP, SGP, Partij voor de Dieren en 50Plus relatief laag scoren in alle varianten.

Lees meer op De Verkiezingswijzer.