Forse imagoschade Vitesse was te voorkómen geweest

Geschreven door: Rob Sebes

‘Vitesse is door het stof gegaan na alle commotie in de zaak rond de Israëlische speler Mori’. Zo begon de Volkskrant van 13 januari 2014 een artikel dat nader inging op een kwestie die de Arnhemse profclub kort na Nieuwjaarsdag rauw op het dak viel.
Vitesse heeft forse imagoschade opgelopen. Dat komt vooral doordat de club na het eerste bericht over het thuis blijven van Mori in de publiciteit de vermoorde onschuld speelde en pas op het allerlaatst met een soort spijtbetuiging kwam. Met een betere mediastrategie had Vitesse de imagoschade kunnen voorkómen.
Het vliegtuig dat de Arnhemse selectie begin januari voor een trainingskamp naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) bracht was nog maar nauwelijks geland, of de mobiele telefoon van Vitesse-woordvoerder Ester Bal stond roodgloeiend. Nederlandse journalisten wilden weten hoe het zat met het weigeren door ‘Abu Dhabi’ van een visum voor Mori. Bal liet weten dat de club tijdig voor alle spelers een visumaanvraag had ingediend en dat de weigering van Mori op de zaterdag vlak vóór vertrek pas bij Vitesse bekend was. Op dat moment konden we niks meer doen en hebben we besloten zonder Mori af te reizen, vatte Bal samen. Ofwel, Vitesse was ook maar slachtoffer van de omstandigheden en het trainingskamp kon niet meer worden afgezegd wegens contractuele verplichtingen.

Zware kritiek
Die kernboodschap hield Vitesse dagenlang vol, ondanks zware kritiek van de Tweede Kamer en maatschappelijke organisaties. Op zeker moment werd de opstelling van Vitesse de ambassade van de VAE kennelijk te gortig. De ambassade publiceerde op haar website een tweeregelige verklaring waarin ‘met klem’ werd benadrukt dat Vitesse geen aanvraag of verzoek heeft gedaan omtrent het trainingskamp. In reactie hierop bleef Vitesse de bal bij de ambassade leggen.
Vervolgens zette Roger van Boxtel, de grote baas van zorgverzekeraar Menzis, een opmerkelijke stap. Als sponsor eiste Van Boxtel op hoge poten excuses van Vitesse plus een schriftelijke toelichting op de gang van zaken. Eindelijk dan ging Vitesse door de knieën. De club stelde dat de beslissing om zonder Mori af te reizen begrijpelijk, maar ongelukkig is geweest.
Achteraf blijkt volgens Vitesse dat ‘diverse instanties’ mogelijkheden hebben aangegeven om het afreizen van Mori naar de VAE alsnog mogelijk te maken. Vitesse zei de commotie ten zeerste te betreuren en bood alle mensen die zich getroffen voelden door de uitsluiting van Mori excuses aan.

Verkeerde mediastrategie
Uitgaande van de beslissing van de clubleiding om zonder Mori af te reizen – dat kun je als woordvoerder moeilijk tegengaan – was de mediastrategie van Vitesse vanaf het begin verkeerd. In plaats van direct het eigen blazoen schoon te vegen, had Vitesse in eerste instantie procedureel en tegelijkertijd met empathie moeten reageren. Procedureel betekent dat de club had moeten zeggen de kwestie per omgaande tot op de bodem uit te zoeken en zo spoedig mogelijk tekst en uitleg te geven. Empathie houdt in dat Vitesse al meteen liet blijken het onacceptabel te vinden dat een selectiespeler met een Israëlisch paspoort wordt geweigerd door de VAE en dat de club alles in het werk zou stellen om Mori alsnog te laten invliegen.
Met een dergelijke reactie had Vitesse de wind uit de zeilen genomen van alle criticasters en had het imago van de club geen of hooguit een kleine deuk opgelopen.

Plaats een reactie