EPPA-onderzoeksrapport lobby in gemeenteraad Apeldoorn

De Apeldoornse gemeenteraad besprak onlangs het EPPA-onderzoeksrapport over lobby van de gemeente. EPPA is, naast vertrouwd adviseur, ook toonaangevend op het gebied van public affairs onderzoek naar de lobbyeffectiviteit, eigen organisatie of reputatie.

Belangrijkste bevindingen onderzoek
EPPA heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar public affairs in de gemeente Apeldoorn met interviews met betrokken wethouders en ambtenaren, enquêtes en desk research. Hieruit blijkt dat de gemeente Apeldoorn met relatief weinig middelen, mensen en materiaal veel bereikt (doelmatig), maar dat concrete, SMART-geformuleerde doelstellingen vaak ontbreken (doeltreffend). Uit eerder EPPA-onderzoek bleek al dat meer gemeenten hiermee worstelen.

Aanbevelingen aan de gemeente Apeldoorn
Op basis van onze bevindingen en jarenlange ervaring en expertise met public affairs bij gemeenten heeft EPPA vervolgens een aantal aanbevelingen gedaan, gericht op het College van B&W, de Gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Grofweg zijn deze aanbevelingen onder te brengen in 2 categorieën:

  1. Focus aanbrengen.
  2. Coördinatie verstevigen.

 

Meer weten?
EPPA heeft verschillende succesvolle onderzoeks- en adviesmethoden ontwikkeld om u van strategisch organisatieadvies te voorzien bij complexe vraagstukken op het gebied van belangenbehartiging en beleid. Wij onderzoeken met onze goed gevulde gereedschapskist hoe uw organisatie de belangenbehartiging effectiever en efficiënter kan invullen en hoe u vervolgens invloed kan uitoefenen op de voor u relevante besluitvorming.

Wij doen dit aan de hand van de strategische Public Affairs Cyclus. Daarbij kijken wij met onze beproefde methodieken naar interne processen én naar de positie van uw organisatie in de politiek-bestu>urlijke en maatschappelijke omgeving. Uiteraard staan we ook klaar om vervolgens samen met u aan de slag te gaan met de implementatie van de verbeterpunten.