EPPA maakt benoeming bijzonder hoogleraar public affairs mede mogelijk

EPPA hecht er waarde aan dat het Public Affairs vak vanuit een wetenschappelijke invalshoek benaderd wordt. Daarom heeft EPPA besloten om het initiatief van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) om een bijzonder hoogleraar public affairs aan te stellen mede mogelijk te maken.

Bijgevoegd het persbericht van de BVPA:

Arco Timmermans bijzonder hoogleraar public affairs Universiteit Leiden- Campus Den Haag

Den Haag, 26 augustus 2013 – Dr. Arco Timmermans start per 1 september 2013 als bijzonder hoogleraar public affairs aan de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Timmermans zal onderzoek verrichten naar de rol en betekenis van belangenbehartiging in Nederland. De instelling van de leerstoel is een initiatief van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) en betekent een primeur voor wetenschappelijk onderzoek naar het groeiende vakgebied van public affairs in Nederland.

Wetenschappelijke basis voor belangenbehartiging en public affairs
Als bijzonder hoogleraar gaat Arco Timmermans zich richten op het speelveld van de belangenbehartiging in Nederland. Timmermans: “Vragen die leven zijn onder andere: Hoe ziet dit speelveld eruit? Welke belangen worden vertegenwoordigd, welke zijn minder zichtbaar? Hoe effectief zijn lobbyende organisaties, wat bepaalt hun succes en hoe bouwen zij aan hun reputatie? Deze vragen zal ik gaan onderzoeken de komende tijd.” Marcel Halma, voorzitter van de BVPA noemt de instelling van de hoogleraar een belangrijke mijlpaal. “We vinden het als beroepsgroep van belang dat er meer structureel wetenschappelijk onderzoek naar belangenbehartiging en public affairs in Nederland plaatsvindt, daar gaat deze bijzonder leerstoel in voorzien”, aldus Halma.

De aanstelling van Timmermans is voor een periode van 3 jaar. Arco Timmermans is politicoloog en promoveerde aan het Europees Universitair Instituut in Florence. Hij werkt sinds 2007 bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden- Campus Den Haag en is daarnaast sinds 2009 onderzoeksdirecteur van het Montesquieu Instituut in Den Haag.

Over de Universiteit Leiden/ Campus Den Haag
Campus Den Haag is een van de 7 faculteiten van de Universiteit Leiden. Op deze faculteit houdt men zich in onderwijs en onderzoek bezig met hedendaagse vraagstukken op het snijvlak van politiek, bestuur en internationaal recht. Studenten kunnen de bachelor-studies Bestuurskunde, International Studies, Leiden University College en diverse master-opleidingen volgen. Tevens wordt een groot aantal opleidingen voor professionals aangeboden door het Centre for Professional Learning (CPL). Dr. Arco Timmermans zal in dit verband onder meer onderwijs verzorgen binnen de sinds 2005 bestaande opleiding Public Affairs.

Over het initiatief van de BVPA
De BVPA streeft ernaar de professionaliteit van haar leden te versterken door hen kennis, vaardigheden en informatie aan te bieden over Public Affairs gerelateerde ontwikkelingen. De benoeming van de bijzonder hoogleraar public affairs past in deze doelstelling. De BVPA is initiatiefnemer en is samen met verzekeraar Achmea en de communicatie- en publicaffairsadviesbureaus Dröge & van Drimmelen, EPPA en FleishmanHillard financier van de Stichting Leerstoel Public Affairs die de hoogleraar heeft aangesteld.

Plaats een reactie