EPPA en het coronavirus

De adviseurs van EPPA volgen de richtlijnen van de overheid omtrent het coronavirus op en werken gedurende de voorgeschreven periode niet vanuit kantoor, maar vanuit huis.

Zoals onze opdrachtgevers van ons gewend zijn, gaan onze werkzaamheden volop door. Wij blijven de politieke monitoring op de voet volgen en onze opdrachtgevers daarover met de gebruikelijke snelheid en relevantie informeren.

Ook staan wij klaar om onze klanten te adviseren over strategische en tactische aspecten op het gebied van (digitale) public affairs, (media-) communicatie en in voorkomende gevallen crisiscommunicatie. Uiteraard gaan ook de uitvoerende werkzaamheden die wij voor onze opdrachtgevers op de genoemde terreinen uitvoeren, op dezelfde wijze door.

Wat de politieke monitoring betreft, zijn wij afhankelijk van de situatie op het Binnenhof.

Tweede Kamer
Kort gezegd zijn in de Tweede Kamer alle oorspronkelijk geagendeerde debatten, zowel in commissieverband als in de plenaire zaal, tot nader order uitgesteld, inclusief het wekelijkse mondelinge vragenuur en in beginsel ook de stemmingen. De Tweede Kamer vergadert momenteel alleen over het coronavirus. Vooralsnog gelden de maatregelen tot 6 april 2020.

Wel heeft de voorzitter van de Tweede Kamer aangegeven dat de Kamer invulling blijft geven aan haar controlerende taak en dat het parlementaire proces doorgaat. Kamerleden kunnen schriftelijke vragen aan de regering stellen en schriftelijke commissie-overleggen voeren.

Eerste Kamer
De vergaderingen in de Eerste Kamer (plenair en in commissieverband) zijn opgeschort tot 31 maart 2020. Besluiten die de vaste Kamercommissies eerder hebben genomen over het leveren van inbreng (vragen stellen aan de regering per brief) zullen worden uitgevoerd. Alle onderwerpen die nog besluitvorming van de commissies vergen, zullen vooralsnog worden hervat op dinsdag 31 maart 2020.

Wij houden onze opdrachtgevers op de hoogte van eventuele nieuwe besluitvorming in beide Kamers en ook vanuit het kabinet en de ministeries over de gang van zaken in het parlementaire, bestuurlijke en politieke verkeer.

Bereikbaarheid adviseurs EPPA
De adviseurs van EPPA zijn en blijven bereikbaar via ons kantoornummer 070 – 315 34 44 en via de gebruikelijke 06-nummers en email-adressen. Qua aanwezigheid op kantoor en andere (fysieke) maatregelen blijven wij de richtlijnen van de overheid volgen.