Joep Kievits strengthens EPPA team

Joep Kievits (39) joined EPPA as managing consultant/senior advisor and member of the management team from 1 January 2024.

Joep comes from the Hague-based public affairs agency IvCB, where he was senior director in recent years. He has more than 14 years of experience in public affairs, lobbying, public strategy, policy advice, stakeholder management and strategic communications. 

'We are delighted that Joep has joined our team,' say partners Willem Jan Roelofs, René van der Steeg and Nora van Elferen of EPPA, the public affairs and strategic communications consultancy based in The Hague for almost fifty years. 'With Joep, we have added a wealth of experience. That will certainly benefit our clients and the further growth of EPPA.'

'In my work, I am stimulated by the challenge of finding the balance between what is desired and what is achievable.I look forward to working with the EPPA team to translate our clients' wishes into smart strategies with maximum return,' says Joep.Joep's experience in public affairs stretches far back. Before joining IvCB, Joep was founder and for several years managing director of public affairs agency MagnifEye. In the years before, he held (senior) public affairs positions within various consultancies, was senior management advisor at the public affairs department of the municipality of Amsterdam and public affairs advisor at a university. Joep was also involved in a national political party for several years and started his career as a civil servant at the then Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation.

Joep heeft een uitgebreid netwerk opgebouwd op alle overheidsniveaus. Van Europees en nationaal niveau tot regionaal en lokaal niveau. Hij heeft veel ervaring in het werken voor grote multinationals en NGO’s, nationale bedrijven en organisaties, branche- en sectorverenigingen, overheden en start- en scale ups. Joep heeft een brede ervaring, maar zijn expertise ligt vooral in de digitale economie en tech sector, de woningmarkt- en vastgoedsector, de (hernieuwbare) energiesector, de chemische industrie, de arbeidsmarkt, de financiële sector en projecten gerelateerd aan ruimtelijke ordening en duurzaamheid.

Nora van Elferen new partner EPPA

Nora van Elferen (30) will become partner (co-owner) of public affairs and strategic communications consultancy EPPA in The Hague from 1 January 2024.

At the same time, Rob Sebes is stepping down as partner. However, he will remain with EPPA as an advisor/communication strategist.

Nora has progressed from intern at EPPA to the position of senior advisor and managing consultant. 'We are very pleased with Nora's partnership. Her new position contributes to the realisation of EPPA's ambitious growth ambitions,' say current partners René van der Steeg and Willem Jan Roelofs.

EPPA has been based in The Hague since the 1970s and has a broad order book in business, the public sector and civil society organisations.

Nora has been advising EPPA's clients since 2017 with her extensive experience in public affairs, lobbying, strategic communications and stakeholder management, from boardroom to policy officer.

Her strength also lies in analysing and advising on the optimal set-up of the internal organisation to gain external clout in the field of public affairs and lobbying. 

'Public affairs is not only a fascinating field, but certainly a powerful connection between organisations and political decision-makers. I am determined to strengthen that connection,' Nora said.

EPPA verwelkomt twee nieuwe gezichten

Foto veronique

Veronique Martens

Consultant Public Affairs
Foto website[81]

Stijn Hoevenaar

Consultant Public Affairs

Recently, Stijn Hoevenaar and Veronique Martens joined our team. 3 questions for these new EPPA consultants!

What do you bring to EPPA?

Stijn: With an academic background in China studies and International Relations, I first gained experience in an international working environment, such as the EU delegation in Hong Kong and WorldPride. After that, I also worked in the advocacy department of the VNG.

Veronique: My passion for social issues started during my studies in European studies, after which I gained work experience at various NGOs. For example, I was previously a PA advisor at an organisation working for people with disabilities.

What are your first impressions?

Stijn: EPPA is a nice office where everyone works together to best inform and advise our clients on their advocacy, stakeholder management and strategic communications. It is a close-knit team where there is also room for a chat and a drink.

Veronique: I am falling head over heels in this exciting election season and I am enjoying conversations about politics with colleagues and clients. 

What are you looking forward to the most?

Stijn: I look forward to contributing my experience and enthusiasm to exciting projects and learning even more about public affairs and strategic communication.

Veronique: I am really looking forward to using my experience and dedication to social issues at EPPA. Let's take on great projects together and celebrate successes!

We are also looking further into the future and are currently looking for motivated professionals to strengthen our team for the positions of Communicatiestrateeg and Adviseur communicatie.

Studenten Bestuurskunde op bezoek bij EPPA

Gisteren brachten zo’n 30 studenten bestuurskunde van de Avans Hogeschool een bezoek aan EPPA in Den Haag. Dankzij dit bezoek kregen studenten meer inzicht in de wereld van public affairs, lobbyen en strategische communicatie.

Tijdens het bezoek werden de studenten ontvangen door onze collega’s, Lisanne van der Maale en Daniel Mizere, die allebei uitgebreid vertelden over hun eigen ervaringen en expertises binnen EPPA. Ook kregen de studenten een uniek inzicht in de dagelijkse werkzaamheden die bij public affairs en strategische communicatie komen kijken. 

Het team van EPPA was uiteraard verheugd om de enthousiaste studenten te mogen ontvangen. We willen de Avans Hogeschool en de studenten dan ook hartelijk bedanken voor hun bezoek en hopen dat ze hun kennis en inzichten zullen blijven ontwikkelen tijdens hun studie. 

Heeft u ook interesse in een bezoek aan EPPA om meer te weten te komen over public affairs, lobbyen en strategische communicatie? Neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

EPPA start intervisiegroep Gemeentebelangen

De gevolgen van de decentralisatie, de almaar groter wordende financiële problemen van gemeenten, de (naweeën van de) coronacrisis én de naderende Tweede Kamer verkiezingen onderstrepen de noodzaak van gemeentelijke lobby of public affairs in Den Haag.

EPPA heeft de stand van deze lobby onderzocht onder een doorsnee van de gemeenten; van klein tot heel groot en verdeeld over vrijwel het gehele land.

Uit het onderzoek van EPPA kwam een aantal interessante conclusies en aanbevelingen naar voren. Zo blijkt dat maar liefst 85% van de gemeenten lobby (zeer) belangrijk vindt. Tegelijkertijd mist 59% van respondenten concrete, SMART gemaakte speerpunten voor de lobby. Zo’n 62% heeft of besteedt naar eigen zeggen te weinig tijd wanneer het op contacten met landelijke politici aankomt. Ook worden de partijlijnen van wethouders te weinig benut.

In de respons benadrukten de deelnemers ook het nut van kennisdeling tussen gemeenten. Niet alle gemeentelijke PA-adviseurs beschikken over PA-ervaring of collega’s waarmee ze intern kunnen sparren. Kennisdeling draagt bij aan een grotere effectiviteit en het realiseren van gemeentelijke speerpunten. Daarom start EPPA voor ambtenaren die lobby in hun portefeuille hebben een intervisiegroep Gemeentebelangen.

Het nut van intervisie

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte en nog te verrichten werkzaamheden en de daaraan gerelateerde uitdagingen voor en problemen van de deelnemers. Het doel van intervisie is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot, werkprocessen beter verlopen en de kwaliteit van het werk verbetert.

Hoe werkt het?

EPPA organiseert vijf keer per jaar een (digitale) intervisiebijeenkomst. De intervisie vindt plaats in groepen van vijf of zes gemeentelijke PA-adviseurs. In elke sessie staat een uitdaging van één van de deelnemers centraal. Hierover gaan alle deelnemers in gesprek en komen leer- en ervaringspunten naar voren. Daarnaast organiseren we in elke sessie een gedeelte voor actuele kwesties. Deelnemers die een jaar lang in alle sessies aanwezig zijn, ontvangen een certificaat van deelname.

EPPA organiseert de intervisiegroep, bereidt deze voor, waakt over de voortgang en voert het secretariaat. Daarnaast is steeds één van onze senior adviseurs die betrokken waren bij de enquête en die veel ervaring hebben met lobby in de publieke sector beschikbaar om mee te sparren.

About EPPA

EPPA is een toonaangevend strategisch adviesbureau op het gebied van public affairs en communicatie. Al meer dan veertig jaar adviseren wij onze opdrachtgevers op de achtergrond hoe ze hun belangen effectief kunnen behartigen. Onze kernwaarden zijn betrouwbaarheid, maatwerk en effectiviteit.

De veertien adviseurs van EPPA beschikken over de juiste kennis en ervaring om de politieke en bestuurlijke situatie en ontwikkelingen op de juiste waarde in te schatten en bestuurders en ambtenaren hierover te adviseren. Wij adviseren over uw contacten met de politiek op basis van een uitgebalanceerde en geïntegreerde aanpak van public affairs en strategische communicatie.

Belangrijk kenmerk van EPPA is bovendien dat onze adviseurs actief klankborden binnen het eigen kantoor en team. Onze adviseurs hebben daardoor een goede ‘thuisbasis’ die ten voordele komt aan de dienstverlening aan de opdrachtgever.

Van oudsher is EPPA goed thuis in de publieke sector. Zo werken wij onder meer voor diverse koepel- en belangenorganisaties in de publieke sector, verscheidene individuele gemeenten, provincies en diverse regionale samenwerkingsverbanden. Onze medewerkers hebben hart voor de politiek en de publieke zaak. EPPA onderschrijft de gedragscode van de Beroepsvereniging Public Affairs (BVPA).

Voor meer informatie over de opzet van de intervisie en de tarieven voor deelname aan de serie van vijf intervisiebijeenkomsten van EPPA kunt u contact opnemen met:

René Rouwette, senior adviseur EPPA: rene.rouwette@eppa.nl, m. 06 – 42 92 15 47

Rob Sebes, partner EPPA: rob.sebes@eppa.nl, m. 06 – 53 54 77 05

Bart Jochems senior adviseur bij EPPA

Bart Jochems (1961) joined EPPA as an associate senior in May 2020.

After thirteen years of (co)managing communication and lobbying agency Smart&Able (previously: ‘Marlot Communicatie’), he started his own business in January 2020.

With the very experienced Jochems as an associate advisor, EPPA has an even stronger offering for its clients in the areas of strategic (crisis) communications, spokesmanship and (media and presentation) training.

Jochems is a former journalist (Joint Press Service, RTL Nieuws, NOS Journaal) and spokesperson (AEGON Netherlands, Ministry of Foreign Affairs).

Bart has assisted and continues to assist government and corporate clients in corporate communications and lobbying. Politicians, boards of directors, CEOs and communication departments also hire him for media and presentation training.

On an interim or secondment basis, Jochems is hired as a communications director or spokesperson for public and semi-public institutions.

Nieuw boek Rob Sebes: De woordvoerder

In dit tijdperk van enorme media-aandacht voor politiek en bedrijfsleven, voor sport en showbizz, voor maatschappelijke groeperingen en individuele belangen, is het aantal woordvoerders fors gegroeid. Soms zijn woordvoerders echte professionals, die er fulltime mee bezig zijn. Soms zijn het functionarissen, die het er een beetje bij doen. Er bestaat geen echte hogere beroepsopleiding voor woordvoerders. Het zijn vaak voormalige journalisten of communicatieadviseurs die er een neus voor (denken) te hebben.

In De woordvoerder benadert Rob Sebes het woordvoerderschap als beroep. Het is enerzijds een zoektocht naar wat die professie inhoudt, anderzijds een beschrijving van zijn eigen ervaringen als woordvoerder. Zo was Sebes zelf woordvoerder bij de Onderzoekscommissie Irak, die de politieke steun van Nederland aan de Amerikaanse inval in Irak heeft onderzocht.

Sebes geeft in De woordvoerder tal van tips en gaat in op allerlei vraagstukken waarmee woordvoerders vaak te maken hebben, zoals:

*Hoe gaat hij om met geheime gegevens?
*Hoe zorgt hij ervoor dat deze informatie niet voortijdig op straat komt te liggen?
*Waarom brengt hij bepaalde feiten wel of juist niet naar buiten?
*Wat moet hij doen als er onenigheid dreigt?
*Hoe dient hij te reageren op aanvallen van buitenaf?

De woordvoerder is een must op de boekenplank van iedere woordvoerder. Maar het is zeker ook interessant voor iedereen die iets mee wil weten over de werking van politieke en maatschappelijke processen in Nederland.

U kunt De Woordvoerder here. bestellen.