EPPA zoekt een medewerker Public Affairs

Is politiek jouw grote passie, ben jij altijd op de hoogte van de laatste actualiteiten, ben je daarnaast breed ontwikkeld, slim en accuraat en wil je de spin in het web van onze politieke monitoring worden? Stuur ons dan direct een email met jouw sollicitatie, want wij hebben de ideale baan voor jou!

Wegens groei en uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar een medewerker Public Affairs om ons bureau te versterken.

Wat houdt de functie in?

Als medewerker public affairs ben je, samen met de adviseurs, verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar onze klanten. Je bent de spin in het web van ons bedrijf en, na een goed inwerktraject, als geen ander op de hoogte van de thema’s die spelen bij onze klanten. Het is een verantwoordelijke baan waarbij je er plezier uithaalt om enorme informatiestromen te monitoren, verwerken en duiden voor je collega’s en opdrachtgevers. De belangrijkste werkzaamheden zijn:

 • Het monitoren en scannen van brieven van bewindspersonen, Kamervragen, moties, amendementen en persberichten van stakeholders op relevantie voor opdrachtgevers en het verwerken hiervan in ons interne systeem (75%);
 • Ondersteunen van collega’s op verschillende vlakken: van onderzoekswerkzaamheden tot het verwerken van contactgegevens tot het schrijven van eerste versies van notities (15%)
 • Het (veelal online) volgen van vergaderingen van de Tweede en Eerste Kamer of persconferenties van de Rijksoverheid (10%);

Onze researchers public affairs zijn mensen die nieuwsverslaafd zijn, ’s ochtends wakker worden en direct willen weten wat er gebeurd is in de wereld en daarna meteen het verband leggen met onze klanten. Indien nodig kruip je dan meteen achter je laptop en zorg je dat jij als eerste dit nieuws via de adviseurs bij de klant kan brengen. Je wilt scoren!

Voortdurend houd je jezelf bezig met het volgen van nieuwssites en scan je alle bronnen. Als je in de ochtend op kantoor komt, begint dat met de website van de Tweede Kamer waarop de laatste debatten staan en vervolgens komen er zo’n 30 pop-ups van andere nieuwssites waaruit je de meest relevante feiten scant. Je moet snel van begrip zijn, het overzicht kunnen houden, snel kunnen schakelen en zaken in de juiste context kunnen plaatsen.

De functie volgt het ritme van de politiek. Op bepaalde momenten kan het enorm hectisch zijn en op bepaalde momenten kan het erg rustig zijn. Op de rustige momenten (reguliere vakanties en feestdagen) geven wij extra verlof en maken wij NRC-puzzels met elkaar.

Wat vragen wij van jou als medewerker public affairs?
Wij zoeken iemand die HBO/WO opgeleid is, of op het punt staat haar/zijn studie af te ronden, en grote affiniteit met en kennis heeft van het politieke en ambtelijke besluitvormingsproces in Den Haag. We zoeken iemand die snel is. Niet alleen snel in het scannen van relevant nieuws, maar ook snel in het leggen van verbanden tussen informatie en klantbelangen. Daarnaast zoeken we iemand die initiatief neemt. Iemand die de kennis gaat halen! Je moet stressbestendig zijn en het overzicht kunnen houden. Accuratesse is zeer belangrijk.

Verder:

 • Heb je een verantwoordelijkheidsgevoel en ben je betrokken;
 • Ben je slim en leergierig;
 • Ben je in bepaalde situaties zakelijk en formeel;
 • Heb je (vanzelfsprekend) uitstekende Nederlandse en Engelse communicatievaardigheden;
 • Heb je een gestructureerde en systematische werkwijze;
 • Ben je zelfstandig en proactief;
 • Wil je deze functie de komende jaren uitvoeren;
 • Ben je prettig om mee samen te werken.

Wie zijn wij?

EPPA is een adviesbureau op het gebied van public affairs en is gevestigd in Den Haag. Wij adviseren en ondersteunen onze opdrachtgevers bij het bereiken van hun public affairs- en communicatiedoelstellingen. Onze opdrachtgevers zijn zowel qua sector als organisatie divers: van beursgenoteerde bedrijven, brancheorganisaties en ngo’s tot kleine ondernemingen en (semi-)overheden. EPPA begeleidt de belangenbehartiging richting Tweede en Eerste Kamer, ministeries en decentrale overheden. Tevens zet EPPA (online) communicatiestrategieën op en voert deze uit.

Het EPPA-team bevat de expertise en de deskundigheid om het proces van besluitvorming in de voor opdrachtgevers gewenste richting te beïnvloeden. We zijn een leuke club professionals die hard werkt en daarnaast tijd maakt voor gezelligheid. Die sfeer vinden wij belangrijk in ons bedrijf.

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende functie met een dienstverband van 40 uur per week
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband
 • Een goed salaris en een 13e maand
 • Pensioenregeling
 • Reiskostenvergoeding
 • 25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband en daarnaast op rustige dagen extra verlof
 • Een abonnement op de sportschool bij de werklocatie
 • Lidmaatschap van BVPA en Nieuwspoort
 • Een aantrekkelijke, collegiale werksfeer, met samen lunchen, kantoorfruit en gezellige borrels op Plein
 • Een prachtige werkplek op een toplocatie in Den Haag
 • Mogelijkheid om desgewenst hybride op kantoor en thuis te werken

Solliciteren

We ontvangen je motivatiebrief en CV graag! Je kunt de brief richten aan en sturen naar Renate van Leeuwen (renate.vanleeuwen@eppa.nl), senior adviseur bij EPPA. Bij vragen over de vacature of het proces kun je haar mailen of telefonisch spreken via (070) 315 34 44.

Gesprekken vinden plaats gedurende de openstelling van de vacature. Bij het vinden van een geschikte kandidaat sluiten wij de vacature voortijdig.

Procedurele communicatie

Inmiddels is het duidelijk dat coalitiepartijen aan het nadenken zijn over hun voortbestaan. Complexe dossiers, waaronder stikstof, armoede en de recente verkiezingsuitslagen, zorgen ervoor dat er steeds meer druk komt te staan op het huidige kabinet. Intussen lijkt de coalitie geen antwoord te willen geven over de concrete toekomstplannen van dit kabinet. Bewindspersonen hielden de laatste weken vooral vast aan procedurele communicatie: ze beperkten zich tot de huidige stand van zaken en probeerden te concrete toezeggingen te vermijden. Ook in de Kamerbrief van afgelopen vrijdag en de daaropvolgende persconferentie verschuilde het kabinet zich achter procedures.

Uiteraard is ‘procedureel praten’ geen gemakkelijke klus voor Nederlandse bewindslieden. Nederland is immers een vrij land, waarin bewindspersonen verantwoording moeten afleggen over hun politieke keuzes en plannen. Daarnaast kent Nederland ook een vrije en kritische pers. Nederlandse journalisten hebben dan ook relatief veel toegang tot politici. Hierdoor kan de pers de politiek verantwoordelijk houden voor eerdere toezeggingen; een belangrijke rol die veel macht met zich meebrengt. Dat geldt dubbel in deze tijd, waarin nieuwsberichten steeds vaker de basis vormen voor Kamervragen en debatten.

Deze alsmaar groeiende media-aandacht zorgt ervoor dat politici – en dan vooral bewindspersonen – in onzekere tijden steeds voorzichtiger communiceren. En op veel fronten zijn dit daadwerkelijk onzekere tijden voor de coalitie. Deze onzekerheid is mede het gevolg van de laatste verkiezingsuitslagen, waarover de Tweede Kamer morgen debatteert. Echter, tijdens dat debat zullen bewindspersonen toch meer moeten doen dan slechts ‘procedureel praten’. Immers, wat werkt in de media, werkt niet altijd in de politiek.

Passende zorg, veel meer dan een buzzword

Op Verdiepingsvrijdag duiken we de diepte in. Deze keer: onze senior adviseur Renate van Leeuwen over het zorgstelsel. Wat komt er op ons af?

Afgelopen jaren heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingezet op Hoofdlijnakkoorden en Bestuurlijke afspraken in de zorg. Daarbij maakten overheid, zorgverzekeraars en beroepsgroepen afspraken over de gewenste ontwikkelingen met inbegrip van het formuleren van wederzijdse verplichtingen. Kabinet Rutte IV heeft gekozen dit model te verlaten.De problematiek van vergrijzing, toenemende zorguitgaven en een (structureel) tekort aan zorgpersoneel nopen tot actie. De huidige minister van VWS, Ernst Kuipers, is gekomen tot een Integraal Zorgakkoord. Oftewel: het IZA. Belangrijke elementen zijn: méér (regionale) samenwerking tussen zorgverleners- en domeinen, een betere aansluiting op wat regionaal gewenst is, behandelen op basis van wat de zorgvrager wil, vergoeding op basis van aantoonbare meerwaarde en effectiviteit en het terugdringen van onnodige administratieve belasting. Dit vraagt om het maken van politieke keuzes. Belangrijke politieke discussies, lobbymomenten en grote veranderingen in ons zorgstelsel en in ons gebruik van zorg zijn onlangs in gang gezet. Het kernwoord? Passende zorg. Maar wat houdt het in?

Zorg leveren uit gewoonte is verleden tijd

Passende zorg houdt in dat zorg bewezen effectief is en overbehandeling wordt voorkomen. Het beleid is gericht op zorg die waardegedreven is, samen met en rondom de patiënt tot stand komt en die uitgaat van gezondheid in plaats van ziekte. Bestaande programma’s zijn hier al op gericht (zoals Uitkomstgerichte zorg, Juiste Zorg Op de Juiste Plek, Gepast gebruik) maar er is meer urgentie en minder vrijblijvendheid nodig. Daartoe worden komende jaren veranderingen ingezet.

 • Om de zorg zowel betaalbaar als toegankelijk te houden, kan de samenleving het zich niet permitteren om zorg te leveren uit gewoonte – “omdat het nu eenmaal altijd zo gaat” – zonder te weten of een behandeling echt effect heeft. Het meten van effectiviteit wordt komende jaren steeds belangrijker. Binnen de zorg moet het gewoonte worden dat alle betrokkenen binnen het zorgstelsel – van zorgverleners tot zorgvragers, van ambtenaren tot politici – zich voortdurend afvragen of de geboden zorg daadwerkelijk verschil maakt. Zorg moet gaan aansluiten bij de werkelijke behoefte en de leefwereld van patiënt of cliënt en moet zo zijn georganiseerd dat de beschikbare menskracht en middelen optimaal worden benut. Voor de zorgverlener betekent dit voortdurend leren en verbeteren. Dat gebeurt door de interpretatie van data, maar ook door in gesprek te gaan met andere (collega-) zorgverleners, patiënten en naasten. Kortom: het doel is inzicht verkrijgen in de effectiviteit van de geleverde zorg en antwoord op de vraag of de zorg past bij de werkelijke vraag.
 • De geschetste ontwikkeling heeft ook invloed op het pakketbeheer. Het kabinet wil komende jaren het contracteerproces verbeteren, omdat het de basis vormt voor aanbieders en verzekeraars om afspraken te maken over passende zorg. Daarnaast werkt het kabinet aan een goed inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg. Onlangs hebben de Tweede Kamer bijvoorbeeld vragen en opmerkingen gegeven over en bij het hoofdlijnenvoorstel van de minister over het verbeteren en verbreden van de toets op het basispakket. Er komt ook meer verantwoordelijkheid te liggen bij de burger zelf. ‘Passende zorg’ zal vaker de toetssteen zijn voor beoordeling van het basispakket, naast criteria als personeelsinzet en duurzaamheid. Het is dus mogelijk dat zorg uit het basispakket verdwijnt, er vaker een maximum aan behandelingen wordt gesteld of dat er nieuwe zorg wordt toegevoegd.
 • De aandacht voor preventie is in de afgelopen jaren al toegenomen en binnen de ontwikkeling van ‘passende zorg’ zal zich dit verder ontwikkelen. Het kabinet wil namelijk zorgbreed gezond leven stimuleren en begeleiden.
 • Samenwerking wordt nog belangrijker. Het kabinet wil meer domein overstijgende samenwerking realiseren om te komen tot een meer patiëntgerichte (en efficiënte) organisatie van de zorg. Persoonlijke mogelijkheden en behoeften wegen mee in de keus die een zorgvrager maakt over zijn of haar behandeling. Niet alles wat technisch kan, is voor iedereen het beste. Dit vraagt van zorgaanbieders een andere manier van kijken naar ondersteuning met meer oog voor (regionale) samenwerking. Het is gewenst dat samenwerking binnen regio’s en netwerken een structureel karakter krijgt, met daarbij duidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is. Het kabinet voorziet geen grote aanpassingen van het zorgstelsel. Maar samenwerken is geen keuze meer. Dichtbij mensen waar het kan, complexere zorg in effectieve netwerken.
 • Verdergaande gegevensuitwisseling is noodzakelijk, vindt het kabinet. Enerzijds tussen zorgvrager en -aanbieder en anderzijds tussen aanbieders onderling. Uniformiteit is noodzakelijk. Het einddoel is een goed functionerende, persoonlijke gezondheidsomgeving voor alle zorgvragers.

Van zorgaanbieders en zorgverleners wordt leiderschap gevraagd om te doen wat nodig is om patiënten goede, passende en effectieve zorg te bieden. Regie en ondersteuning van de overheid zijn voorwaarden om alle ambities en plannen uit te voeren. Er is soms actieve inzet van de overheid nodig om bindende afspraken te maken, knopen door te hakken en benodigde faciliteiten op orde te brengen. De overheid zal de regie nemen als het veld onvoldoende voortgang boekt.

En nu?

Deze kabinetsplannen en geschetste ontwikkelingen zijn niet gerealiseerd in één kabinetsperiode en vinden hun uitwerking ook nog daarna. Om de organiseerbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te behouden en te verbeteren, zullen er beleids-en systeemwijzigingen ingezet worden. Dat vraagt om het maken van politieke keuzes.

Duidelijk is dat de beweging naar passende zorg, en de daarbij behorende politieke keuzes, binnen het zorglandschap voor veranderingen zullen zorgen en impact zullen hebben op het zorgveld. Het is daarom in het belang van beroepsgroepen, branche- en zorgorganisaties om tijdig op de hoogte te zijn en te blijven van ontwikkelingen, het beleid, wetgeving, de standpunten van politici en andere relevante stakeholders. Op basis hiervan weet men immers wanneer het nodig is om de belangen van de organisatie of de beroepsgroep onder de aandacht te brengen. Effectieve beïnvloeding vraagt dat je op het juiste moment met de juiste boodschap komt, dat wil zeggen met een boodschap die aansluit bij het besluitvormingsproces op dat moment en rekening houdt met de afwegingen die overheid en politiek moeten maken. Wat betekenen de geschetste ontwikkelingen komende jaren voor uw vakgebied, de beroepsgroep en het werk in de dagelijkse praktijk? Bent u goed genoeg op de hoogte?

Demonstraties als mediastrategie

De afgelopen weken waren verschillende protesten landelijk nieuws. Vooral de klimaatdemonstraties waren veelbesproken. De politiek, media én veiligheidsdiensten lijken nog geen grip te hebben op deze fysieke mediastrategie. Dat laatste woord is overigens niet per toeval gekozen: de klimaatdemonstraties zijn tenslotte een kernonderdeel van een mediastrategie om de pers, de politiek en de samenleving te bereiken.

De aandacht voor klimaatverandering lijkt in de media al enkele jaren te dalen. Een tastbaar voorbeeld hiervan is de klimaattop COP27 die in november vorig jaar plaatsvond in Egypte. Verschillende deelnemers, waaronder premier Mark Rutte en Eurocommissaris Frans Timmermans, waren teleurgesteld in de beperkte resultaten van die top. Ook de meeste media beschreven de klimaattop als een gefaalde conferentie.

Toch heeft die anticlimax niet geleid tot meer media-aandacht voor klimaatverandering. Integendeel zelfs. Klimaatverandering moest in de pers het onderspit delven tegen andere dringende onderwerpen van deze tijd zoals de oorlog in Oekraïne, de inflatie en de asielcrisis. Het afgelopen halfjaar riepen klimaatdemonstranten dan ook om aandacht op manieren die de media niet konden negeren: de blokkades van snelwegen, het illegaal betreden van landingsbanen en het vastlijmen van activisten aan kunstwerken.

Dankzij deze acties halen de klimaatactivisten steeds weer de krantenkoppen. Hiermee bereiken zij hun doel om meer aandacht te krijgen van pers en politiek. Echter, het is nog maar de vraag of dat type aandacht beleidsmakers stimuleert om meer te doen voor het klimaat. De klimaatdemonstranten hebben in ieder geval niet de minister-president voor zich gewonnen. Enkele weken geleden nog bestempelde premier Rutte in een tv-programma de snelwegblokkades van Extinction Rebellion als ‘absurd’. Maar over het huidige klimaatbeleid zelf had de premier weinig te zeggen.

Dag van het Bestuur

Op 20 maart was onze senior adviseur Renate van Leeuwen aanwezig bij de Dag van het Bestuur in Leiden. Het ministerie van BZK presenteerde namelijk De Staat van het Bestuur 2022. Ook werd de geactualiseerde versie van de Code Interbestuurlijke verhoudingen ondertekend door minister Hanke Bruins Slot, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen. Het overkoepelende thema van de dag was Vertrouwen. Vertrouwen van de burger in de overheid en vice versa, maar ook het vertrouwen tussen de verschillende bestuurslagen.

Er was volop ruimte voor verdieping, ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen. Gedurende de dag waren er verschillende interessante sprekers, verdiepingscolleges en werkbezoeken. Zo sprak hoogleraar Katrien Termeer van Wageningen University Research (WUR) over ‘positieve bestuurskunde’ en de vereiste cultuurverandering naar een meer nederig, gezagwaardig en betekenisvol bestuur. Theo Schuyt, hoogleraar Filantropie aan de VU, benadrukte het belang van het maatschappelijk initiatief en pleitte voor een decentrale overheid die uitgaat van vertrouwen en gelijkwaardigheid bij de samenwerking met maatschappelijke initiatieven. Dat zorgt voor nóg beter resultaat. Het belang van vrijwilligers werd ook weer eens duidelijk: ruim de helft van de Nederlanders doet vrijwilligerswerk. Goed voor ruim 550.000 voltijdsbanen.

Ook de vele opgaven waar bestuurders voor staan kwamen aan bod: van woningbouw tot asiel tot bodemdaling tot (stedelijke) vernieuwing.

Kortom: een inspirerende dag!

EPPA zoekt een Adviseur Public Affairs

Is politiek jouw grote passie, ben jij breed ontwikkeld, ambitieus en beschik je over strategisch inzicht? Stuur dan direct een brief, want we willen meer van jou weten!

Wegens groei en uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar een Consultant Public Affairs om ons bureau te versterken.

 

Wat houdt de functie in?

Als adviseur informeer je jouw klanten over politieke ontwikkelingen, beantwoord je hun vragen en ondersteun je – zelfstandig en in samenwerking met een partner of senior adviseur – de opdrachtgevers bij hun lobbystrategie- en activiteiten. Je volgt politieke ontwikkelingen, signaleert veranderingen in het krachtenveld, analyseert en adviseert opdrachtgevers gevraagd en ongevraagd over kansen en risico’s met betrekking tot de lobbystrategie- en activiteiten.

Werkzaamheden

 • Analyseren van politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen vanuit het belang van opdrachtgevers en het volgen van parlementaire vergaderingen en overleggen
 • Informeren van opdrachtgevers middels de politieke monitor
 • Adviseren en ondersteunen van opdrachtgevers bij alle aspecten van public affairs: van het opstellen van een lobbystrategie, het organiseren van een werkbezoek voor Kamerleden tot het schrijven of redigeren van position papers en andere adviesnotities
 • Bijhouden en opstellen van PA-dossiers voor opdrachtgevers
 • Geven van cursussen, workshops en trainingen

Wat breng je mee?

 • Je hebt WO werk- en denkniveau
 • Kennis en ervaring (minstens 2 jaar werkervaring) op het gebied van public affairs, politiek en overheid, strategie en/of lobbyadvisering (bijv. aan bureauzijde, als beleidsmedewerker of bij een politieke fractie e.d.);
 • (Diepgaande) kennis over de werking van de Haagse beleidsvormende en wetgevende processen;
 • Goed gevoel voor politieke en organisatorische verhoudingen (omgevingsbewust) en een brede algemene ontwikkeling
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Je bent initiatiefrijk, stressbestendig en verantwoordelijk en werkt gestructureerd en zelfstandig;
 • Je vindt het leuk om je in een veelvoud van onderwerpen te verdiepen en kan strategie en inhoud van elkaar scheiden
 • Je hebt een ondernemende en sociale instelling met uitstekende communicatieve en netwerkvaardigheden in zowel formele als informele setting

Wie zijn wij?

EPPA is een adviesbureau op het gebied van public affairs en is gevestigd in Den Haag. Wij adviseren en ondersteunen onze opdrachtgevers bij het bereiken van hun public affairs- en communicatiedoelstellingen. Onze opdrachtgevers zijn zowel qua sector als organisatie divers: van beursgenoteerde bedrijven, brancheorganisaties en ngo’s tot kleine ondernemingen en (semi-)overheden. EPPA begeleidt de belangenbehartiging richting Tweede en Eerste Kamer, ministeries en decentrale overheden. Tevens zet EPPA (online) communicatiestrategieën op en voert deze uit.

Het EPPA-team bevat de expertise en de deskundigheid om het proces van besluitvorming in de voor opdrachtgevers gewenste richting te beïnvloeden. We zijn een leuke club professionals die hard werkt en daarnaast tijd maakt voor gezelligheid. Die sfeer vinden wij belangrijk in ons bedrijf.

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende functie met een dienstverband van 40 uur per week
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband
 • Een goed salaris en een 13e maand
 • Pensioenregeling
 • Reiskostenvergoeding
 • 25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband en daarnaast op rustige dagen extra verlof
 • Een abonnement op de sportschool bij de werklocatie
 • Lidmaatschap van BVPA en Nieuwspoort
 • Een aantrekkelijke, collegiale werksfeer, met samen lunchen, kantoorfruit en gezellige borrels op Plein
 • Een prachtige werkplek op een toplocatie in Den Haag
 • Mogelijkheid om desgewenst hybride op kantoor en thuis te werken

Solliciteren

We ontvangen je motivatiebrief en CV graag uiterlijk 23 april 2023. Je kunt de brief richten aan en sturen naar Renate van Leeuwen (renate.vanleeuwen@eppa.nl), senior adviseur bij EPPA. Bij vragen over de vacature of het proces kun je haar mailen of telefonisch spreken via (070) 315 34 44.

Gesprekken vinden reeds plaats gedurende de openstelling van de vacature. Bij het vinden van een geschikte kandidaat sluiten wij de vacature voortijdig.

Winnaars in de media

De verkiezingsuitslagen van vorige week hebben gezorgd voor serieuze opschudding in Den Haag en in de landelijke pers. De stembusgang leverde duidelijke winnaars en verliezers op. Opmerkelijk genoeg kozen niet alle landelijke media ervoor om de grootste winnaar – de BoerBurgerBeweging (BBB) – centraal te stellen.

Wie de ochtend na de verkiezingen de tijd nam om naar een fysieke krantenkiosk te kijken, zag op vrijwel elke voorpagina BBB-leider Caroline van der Plas. Echter, wie die ochtend de edities van De Telegraaf and De Volkskrant naast elkaar zag liggen, zag ook dat niet elk medium de aandacht evenredig verdeelde tussen politieke partijen. Het contrast tussen die twee kranten kon niet groter zijn. Op de voorpagina van De Telegraaf was een triomfantelijke Caroline van der Plas te zien. De Volkskrant, daarentegen, bracht prominent de leiders van de ‘linkse wolk’ in beeld. Op de voorpagina van die krant stonden Attje Kuiken (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) triomfantelijk hun overwinningstaarten te snijden.

Linkse politici hebben kennelijk een grotere kans om op de voorpagina van De Volkskrant te belanden. Daarmee lijkt De Volkskrant eerder de uitzondering te zijn dan de regel: vrijwel elke grote krant besteedde de dag na de verkiezingen meer columns en reportages aan de monsterzege van de BBB. Dat geldt zelfs voor het NRC Handelsblad, dat door journalist en presentator Jort Kelder ooit nog werd neergezet als links bolwerk dat ‘overgenomen was door SP’ers.’

De meeste media besteden nu eenmaal meer aandacht aan winnaars, wat begrijpelijk is. Die aandacht voor de winnaars verklaart dan ook waarom de afgelopen dagen het woord ‘tweestrijd’ in vrijwel geen enkele krant te lezen was. In de dagen vóór de verkiezingen was de tweestrijd tussen de ‘linkse wolk’ en de VVD juist het middelpunt van de media-aandacht. Inmiddels is de aandacht weer aan het verschuiven van de BBB naar de coalitiepartijen, ondanks hun zetelverlies. In verschillende media begint een nog onbeantwoorde vraag dan ook steeds luider te klinken: wat betekent de verkiezingsuitslag voor de stabiliteit van het kabinet Rutte-IV?

De Provinciale Statenverkiezingen: veel meer dan holle slogans

Het is verkiezingstijd en politieke partijen proberen tot op de laatste dag voor de verkiezingen nog kiezers in het stemhokje te krijgen. Om twijfelende kiezers voor zich te winnen, delen politici flyers uit op straat, nemen ze deel aan veelbesproken debatten en verschijnen ze in zoveel mogelijk praatprogramma’s. Echter, het doel van Provinciale Statenverkiezingen lijkt te worden ondergesneeuwd door holle slogans en betekenisloze beloften.

‘Stem ze weg’ en ‘Linksom of Rechtsom’ zijn slechts een paar voorbeelden van slogans die de Provinciale Statenverkiezingen reduceren tot een kijkcijferkanon. Provinciale Statenleden kunnen helemaal geen bewindspersonen ‘wegstemmen’. Daarnaast is het politieke landschap in het polderende Nederland zelden volledig ‘links’ of volledig ‘rechts’. Dergelijke framing van de komende verkiezingen maakt het voor talloze kiezers onduidelijk waar de provincies nu eigenlijk over gaan.

Provincies zijn onder meer verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen, de ruimtelijke ordening binnen de provincie en het toezicht op de waterschappen. Daarnaast kiezen Provinciale Statenleden wie er terechtkomt in de Eerste Kamer. Het belang van de komende verkiezingen is dus te groot om terug te brengen tot simplistische slogans.

Wellicht hebben politieke partijen te weinig geld te besteden om vaker de diepte op te zoeken in deze campagnetijd. De Volkskrant publiceerde deze week een onderzoek waaruit blijkt dat er in totaal ruim vijf keer zoveel geld uitgegeven is aan de landelijke verkiezingscampagne in 2021 dan aan de Provinciale Statenverkiezing van 2019. Toch staan dezelfde thema’s centraal en vallen politici over elkaar heen om aan te geven hoe belangrijk het is om te stemmen. Waarom wordt er dan niet meer uitgegeven? Een succesvolle campagne voeren, kost nu eenmaal geld. Echter, weten wat er werkelijk te kiezen valt, is elke cent waard. De kiezer verdient meer dan holle slogans. De kiezer verdient politieke partijen die ook echt aandacht besteden aan de grote uitdagingen in de provincies.

Het politieke debat: hoe meer, hoe beter

De afgelopen weken werd het politieke nieuws gedomineerd door de ‘tweestrijd’ tussen ‘links’ en ‘rechts’. Na een vernuftige mediastrategie van de VVD lijkt die partij samen met GroenLinks en de PvdA te genieten van toegenomen media-aandacht. Het mag gezegd worden dat die mediastrategie goed is voor de kijkcijfers, maar niet voor de kiezer. Immers, hoe meer verschillende stemmen er gehoord worden, hoe beter.

Het dubbelinterview in De Telegraaf van Mark Rutte en Edith Schippers doopte de Provinciale Statenverkiezingen om tot een politieke tweestrijd. In dat interview werd GroenLinks/PvdA neergezet als de primaire tegenstander van rechts Nederland. Daarnaast zag in dat interview de term ‘linkse wolk’ het licht. Die term namen GroenLinks en de PvdA maar al te graag over, net als de oproep tot een tweestrijd. Ook diverse media, waaronder het publieke televisienetwerk BNNVARA, gingen hierin mee. Hiermee is de mediastrategie van de VVD in ieder geval deels geslaagd.

Helaas is die mediastrategie allesbehalve positief voor de kiezer. Zo verschuift de media-aandacht van de Provinciale Statenverkiezingen naar de VVD en de ‘linkse wolk’. Het aankomende televisiedebat ‘Linksom of Rechtsom’ is hiervan het meest zichtbare voorbeeld. Kiezers van andere partijen voelen zich hierdoor ongehoord en hebben hun onvrede al laten blijken, onder meer in talloze tweets. De tweestrijd maakt van de kiezer een verliezer.

Politieke partijen lijken dan ook onwaarschijnlijk eensgezind in hun pleidooi voor meer vertegenwoordiging in de media. Dat democratische pleidooi komt de informatievoorziening van de kiezer alleen maar ten goede. Wellicht een mooie voorbode voor de toekomst. Het zou tenslotte ook goed zijn voor de kiezer als politieke partijen ook op andere onderwerpen zo snel een consensus zouden kunnen bereiken. Misschien na de volgende verkiezingen.

De kracht van een werkbezoek

Afgelopen vrijdag dook premier Mark Rutte op in Kiev voor een flitsbezoek aan het belegerde Oekraïne. Daar sprak Rutte niet alleen met president Zelensky, maar ook met militairen, hulpverleners en burgers. Ruttes bezoek was een belichaming van de steun die het kabinet betuigt in persconferenties en interviews. Maar ook op landelijk en lokaal niveau zijn werkbezoeken van onschatbare waarde.

Werkbezoeken zijn voor politici een onmisbaar onderdeel van hun werk. Door zelf langs te gaan bij bedrijven en maatschappelijke organisaties, krijgen politici de kans om te zien wat politiek betekent voor ‘de mensen in het veld’. Abstracte politieke realiteiten krijgen op die manier een tastbare vorm. Werkbezoeken zijn overigens geen alternatief voor het dagelijkse werk van een politicus, maar een aanvulling daarop.

De laagdrempelige gespreksvorm die met werkbezoeken gepaard gaat, geldt voor politici vaak ook als welkome afwisseling van de berg papieren die ze in hun kantoor weer opwacht. Ook voor bedrijven, brancheorganisaties en maatschappelijke partijen biedt een werkbezoek de uitgelezen kans om de eigen belangenbehartiging een gezicht te geven en het gesprek aan te gaan met politieke beslissers. Organisaties zetten vaak dan ook alles in het werk om een werkbezoek te faciliteren voor Kamerleden en bewindspersonen.

Bovendien is de (online) mediabelangstelling die zo’n bezoek teweeg kan brengen vaak een prettige bijkomstigheid, zowel voor politici als voor de bezochte organisaties. Een werkbezoek blijft nu eenmaal beter hangen wanneer erover wordt bericht in relevante media, waaronder de pers en de eigen digitale kanalen.

De kracht van een werkbezoek valt dus niet te onderschatten, zeker niet als instrument binnen de public affairs-cyclus waarmee diverse organisaties hun belangenbehartiging effectief kunnen vormgeven. Binnen die cyclus is de formulering van concrete doelen het startpunt. Daarna volgen de informatievergaring en de organisatie ten behoeve van de strategie, gevolgd door de uitvoering die tot meetbare resultaten moet leiden. Een werkbezoek is een concreet uitvoeringsinstrument om die resultaten te realiseren.