Skip to content

Training & coaching

EPPA biedt verschillende trainingen op het gebied van public affairs, lobby en communicatie. Denk bijvoorbeeld aan een cursus lobbyvaardigheden of een mediatraining. Elke training wordt toegesneden op de specifieke vragen en wensen van uw organisatie. Of de training nu voor uzelf, uw team of het hele bedrijf is: dankzij flexibele, op maat gemaakte trainingen zorgt EPPA ervoor dat u zichtbaar vorderingen maakt op het gebied van presenteren, lobbyen en/of communiceren.

EPPA biedt alle trainingen op aanvraag aan. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om de training incompany (bij u op locatie) te organiseren. Door met meerdere directeuren en hoofden van de organisatie de training te volgen, kunt u meteen starten met het vormgeven van uw lobbystrategie.

In een intakegesprek verzamelen we de benodigde informatie om de training goed aan te laten sluiten op de issues en uitdagingen van uw organisatie.

 

Mediatraining

Tijdens een mediatraining van EPPA leert u uw kernboodschap(pen) kort en helder te formuleren. U maakt daarbij gebruik van duidelijke argumenten en aansprekende voorbeelden. Ook laten wij u razendsnel wennen aan een microfoon en een camera. Op deze manier kunt u op een overtuigende manier uw boodschap overbrengen bij de kijker of luisteraar.

De mediatraining wordt opgenomen, zodat we uw optreden samen kunnen terugkijken. Samen lopen we dan de positieve punten en de leerpunten na. Vervolgens passen we de leerpunten onmiddellijk toe bij de volgende opname.

U oefent met de omgang met journalistieke technieken in een rollenspel en we besteden aandacht aan uw stemgeluid, presentatie en lichaamstaal. Voor dit alles geldt: voorbereiding is key. Na een mediatraining van EPPA bent u gegarandeerd klaar voor een radio- of tv-optreden.

Lobbytraining

EPPA traint u en uw medewerkers in de kneepjes van het lobbyvak. Elke training wordt toegesneden op de specifieke vragen en wensen van uw organisatie. De cursus lobbyvaardigheden leert de deelnemer welke verschillende lobbyinstrumenten er bestaan en hoe deze effectief ingezet kunnen worden. Op interactieve wijze worden effectieve lobby-instrumenten – zoals de lobbybrief, het position paper, het lobbygesprek en de inzet van (sociale) media – behandeld.

De deelnemer leert aan de hand van bruikbare tips hoe – goed getimed – een effectief lobbygesprek gevoerd wordt, op welke manier de boodschap via een position paper het snelst wordt opgepakt en wanneer en hoe de (sociale) media het best kunnen worden ingezet. Na afloop van deze training kan de deelnemer beter een weloverwogen keuze maken welk lobbyinstrument ingezet moet worden op de meest effectieve wijze.

Op aanvraag kan een landelijk bekend politicus (veelal een voormalig lid van de Tweede Kamer) zijn/haar ervaringen delen met succesvolle én minder succesvolle lobbytechnieken. Ook participeren de deelnemers dan in een rollenspel met deze politicus.

Wetgevings- en beleidsproces

Tijdens een cursus over het wetgevingsproces krijgt de deelnemer inzicht in het formele en informele wetgevings- en beleidvormingsproces. Hierbij wordt tevens ingegaan op de momenten waarop beïnvloeding van deze processen mogelijk is. Na afloop van deze training heeft de deelnemer een grondiger inzicht in de beleid- en wetgevingsprocedures en kan deze beter inschatten op welk moment welke lobbyactiviteit kan worden ondernomen.

Intervisie

In de vele contacten van EPPA-adviseurs met onze opdrachtgevers, maar ook met vakgenoten en andere relaties, merken wij dat veel public affairs en communicatie professionals behoefte hebben aan kennisdeling.

Zij komen voortdurend voor ingewikkelde vraagstukken te staan en hun managers/directies/bestuurders vragen veel van hen. Soms kunnen de professionals met hun naaste collega’s overleggen. Maar soms kan er dan nog steeds de behoefte aan meer of andere kennis blijven bestaan. En een aantal PA- en communicatie-professionals heeft nu eenmaal geen naaste collega(’s) met wie over het vakgebied te praten valt.

Onze ervaring is dat kennisdeling bijdraagt aan een grotere effectiviteit en het beter bereiken van PA-, lobby- en communicatie-doelen. Daarom organiseert EPPA naast trainingen ook intervisie.

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte en nog te verrichten werkzaamheden en de daaraan gerelateerde uitdagingen voor en problemen van de deelnemers. Het doel van intervisie is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot, werkprocessen beter verlopen en de kwaliteit van het werk verbetert.

EPPA organiseert voor u deze (digitale) intervisiebijeenkomsten. De intervisie vindt plaats in groepen van maximaal vijf PA- of communicatie-adviseurs. In elke sessie staat een uitdaging van één van de deelnemers centraal. Hierover gaan alle deelnemers in gesprek en komen leer- en ervaringspunten naar voren. Daarnaast organiseren we in elke sessie een gedeelte voor actuele kwesties. Deelnemers die een jaar lang in alle sessies aanwezig zijn, ontvangen een certificaat van deelname.