Skip to content

Public affairs en lobbyadvies

  • Wat kan ik doen om het voorgenomen beleid te veranderen?
  • Hoe word ik een natuurlijke gesprekspartner voor zowel ambtenaren als politici?
  • Hoe formuleer ik mijn wensen in concrete lobbydoelen?

Wij adviseren u over hoe, waar en wanneer u uw boodschap het beste kunt laten horen.

Effectieve belangenbehartiging en communicatie vereisen een doelgerichte en strategische aanpak. Wij delen graag onze kennis, contacten en inzichten. Zo zorgen we ervoor dat u zorgvuldig bent voorbereid op de Haagse werkelijkheid en dat u op het juiste moment reageert. Samen formuleren we een public affairs-plan.

EPPA heeft ruim 40 jaar ervaring met het geven van duidelijke en uitvoerbare strategische lobbyadviezen. Door onze kennis, netwerk en ervaring zijn wij bekend met de politieke en ambtelijke arena. Onze adviseurs denken graag met u mee gedurende het gehele proces van het vormgeven van een effectieve strategie. Daarnaast ondersteunen wij u bij de uitvoering hiervan. Zo creëren we samen een strategisch lobbyplan.

Authenticiteit is belangrijk in de contacten met overheid en politiek. Daarom positioneren wij onze opdrachtgevers zelf zo goed mogelijk als gesprekspartner. Als adviseur hebben wij een adviserende en coachende rol ten opzichte van onze opdrachtgevers. Cruciaal is dat wij daarbij niet alleen desgevraagd advies geven maar juist ook ongevraagd advies geven op basis van actuele politieke ontwikkelingen en informatie van onze contacten op en rond het Binnenhof.

Parlementaire agenda

De juiste timing is essentieel voor een succesvolle lobby. Daarom kan EPPA wekelijks een parlementaire agenda opstellen met daarin alle relevante activiteiten van de Tweede en Eerste Kamer en Rijksoverheid voor uw PA-prioriteiten. Direct op maandagochtend in uw inbox, zodat u volledig geïnformeerd de week kunt beginnen.

Strategisch lobbyplan

Wat is de beste strategie om uw strategische doelstellingen te behalen? Wie moet daar op welk moment wat voor doen? EPPA helpt u bij het komen tot en opstellen van een strategisch lobbyplan. Dit bevat bijvoorbeeld de SMART (sub)doelstellingen, een issue-analyse, plan van aanpak en een strategische kalender.

Stakeholder- en issueanalyse

Wie is er betrokken bij mijn thema? Wat moet er precies veranderd worden om mijn doelstelling te behalen? Hoe staan de verschillende politieke en maatschappelijke actoren tegenover mijn voorstel? Dit zijn vragen die aan bod komen in een stakeholder- en issueanalyse.

Position papers en lobbybrieven

Goede lobbyteksten schrijven is een vak. Elke politieke doelgroep is anders. Wist u dat een position paper voor een internetconsultatie veel langer mag zijn dan een lobbybrief aan een Kamerlid? EPPA heeft al bijna een halve eeuw ervaring met het schrijven en redigeren van lobbyteksten. Onze adviseurs hebben een scherpe pen en gieten uw inhoud in de juiste politieke vorm.