Skip to content

Politieke monitoring

De basis voor een succesvolle lobby is het op de hoogte zijn van alle relevante gebeurtenissen op en rond het Binnenhof in Den Haag. EPPA heeft hiervoor een politieke monitor ontwikkeld die opdrachtgevers daadwerkelijk in staat stelt zo snel mogelijk op de hoogte te zijn van de relevante gebeurtenissen. U ontvangt politieke ontwikkelingen direct via e-mail en in ons online dashboard: de EPPA Portal. Desgewenst kunnen medewerkers ook een dagelijks, wekelijks of maandelijks overzicht van relevante berichten ontvangen.

Kenmerkend voor de EPPA-monitor is dat deze wordt opgesteld door adviseurs die zijn gespecialiseerd in de onderwerpen die onze opdrachtgevers betreffen. Er is daardoor te allen tijde een menselijke toets van de relevantie van een bericht. Wij selecteren nauwkeurig en bedienen u op maat, voorzien van een korte uitleg of samenvatting. Zo krijgen onze opdrachtgevers precies de intelligence waar behoefte aan is.

Indien nodig, geven wij een alertering of een advies mee. Bovendien staan onze ervaren adviseurs direct klaar om u desgewenst te ondersteunen bij en adviseren over de lobby-uitvoering wanneer de actualiteit daar aanleiding toe geeft.

 

Relevantie

Het belangrijkste uitgangspunt van EPPA’s politieke monitor is relevantie. Onze adviseurs selecteren handmatig de voor u relevante ontwikkelingen. EPPA kiest expliciet voor deze handmatige werkwijze in plaats van een geautomatiseerd systeem op basis van trefwoordsignalering. Hierdoor ontvangt u alleen berichten die daadwerkelijk relevant zijn. Kortom: onze adviseurs denken mee.

Volledigheid

De politieke monitor van EPPA geeft afnemers een unieke informatiepositie: ontvangers nemen elke stap in het parlementaire proces tot zich. Tegelijkertijd beperkt de monitor zich niet tot het parlement: ook andere organisaties die invloed uitoefenen op de politiek maken er integraal onderdeel van uit. U bent dus volledig geïnformeerd over politieke ontwikkelingen, op de hoogte van de positie van stakeholders en geëquipeerd om uw belangen te behartigen.

Flexibiliteit

Bij EPPA staat de opdrachtgever centraal. Aanpassingen in de bronnen, ontvangers, ontvangstfrequentie of gewenste onderwerpen kunnen dan ook op elk moment worden doorgevoerd. Bij EPPA weten wij als geen ander dat de politieke actualiteit aan verandering onderhevig is.

Snelheid

Bij EPPA zijn we er trots op dat wij de snelste politieke monitor van Den Haag hebben. U ontvangt relevante berichten vrijwel realtime. Snelheid is immers van essentieel belang bij een politieke monitor. Alleen dan kan een organisatie actief inspelen op de actualiteit en haar public affairs doelen verwezenlijken.

Duidelijkheid

EPPA hecht eraan te benadrukken dat de dienstverlening uit meer bestaat dan enkel het versturen van relevante informatie. Wij zullen deze ook zo veel als mogelijk van duiding voorzien. De informatiestroom wordt immers steeds omvangrijker. EPPA helpt haar opdrachtgevers om snel tot de kern van de berichten te komen. Dit doen wij door boven het bericht een samenvatting van de inhoud te geven, de relevante alinea te selecteren of door aan te geven wat de volgende stappen in het proces zijn.