Skip to content

Organisatieadvies

  • Hoe verdeel ik de public affairs taken zo efficiënt mogelijk?
  • Beleg ik public affairs bij de Communicatie-afdeling of bij Legal?
  • Hoe lopen de informatiestromen rond public affairs intern?
  • Hoe kan ik het stakeholdermanagement effectief inrichten?
  • Waarom haal ik mijn lobbydoelen niet?

Dit zijn vragen waar EPPA u bij kan helpen.

EPPA heeft verschillende succesvolle onderzoeks- en adviesmethoden ontwikkeld om u van strategisch organisatieadvies te voorzien bij complexe vraagstukken op het gebied van belangenbehartiging en beleid. Wij onderzoeken met onze goed gevulde gereedschapskist hoe uw organisatie de belangenbehartiging effectiever en efficiënter kan invullen en hoe u vervolgens invloed kan uitoefenen op de voor u relevante besluitvorming. Wij doen dit aan de hand van de strategische Public Affairs Cyclus. Daarbij kijken wij met onze beproefde methodieken naar interne processen én naar de positie van uw organisatie in de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke omgeving. Uiteraard staan we ook klaar om vervolgens samen met u aan de slag te gaan met de implementatie van de verbeterpunten.

Lobbydoorlichting

Met onze geijkte onderzoeksmethodes lichten wij uw organisatie op het gebied van lobby en public affairs door. Dit resulteert in een praktisch en strategisch adviesrapport met concrete aanbevelingen waar uw organisatie direct mee aan de slag kan. Desgewenst helpen wij bij het implementeren van de adviezen.

Kwartiermaken

Nieuwe organisatie of afdeling? Of gaat u een organisatieverandering doormaken? Onze adviseurs zijn inzetbaar als kwartiermakers om de interne organisatie rond public affairs, communicatie en lobby zo effectief mogelijk vorm te geven.

Imago- en reputatieonderzoek

Uw reputatie bij stakeholders is medebepalend voor de effectiviteit van uw public affairs aanpak. EPPA heeft daarom een methode ontwikkeld om uw imago en zelfbeeld op enkele kritische succesfactoren van belangenbehartiging in kaart te brengen. Hiermee wordt direct zichtbaar op welke indicatoren ruimte is voor verbeteringen.