Lobbytraining

EPPA Politiekadvies, lobby en strategische communicatie Den Haag
  • Hoe zit het besluitvormingsproces in elkaar en op welk moment moet ik lobbyen?
  • Hoe kan ik het maximale halen uit een gesprek met een Tweede Kamerlid?
  • Hoe krijg ik mijn organisatie mee in de gezamenlijke lobbystrategie?

EPPA traint u en uw medewerkers in de kneepjes van het lobbyvak. U kunt hier bij denken aan een cursus wetgeving- en beleidsvormingsproces of een cursus lobbyvaardigheden. Elke training wordt toegesneden op de specifieke vragen en wensen van uw organisatie.

Cursus wetgeving- en beleidvormingsproces

Tijdens een cursus over het wetgevingsproces krijgt de deelnemer inzicht in het formele en informele wetgevings- en beleidvormingsproces. Hierbij wordt tevens ingegaan op de momenten waarop beïnvloeding van deze processen mogelijk is. Na afloop van deze training heeft de deelnemer een grondiger inzicht in de beleid- en wetgevingsprocedures en kan deze beter inschatten op welk moment welke lobbyactiviteit kan worden ondernomen.

Cursus lobbyvaardigheden

De cursus lobbyvaardigheden leert de deelnemer welke verschillende lobbyinstrumenten er bestaan en hoe deze effectief ingezet kunnen worden. Op interactieve wijze worden effectieve lobby-instrumenten – zoals de lobbybrief, het position paper, het lobbygesprek en de inzet van (sociale) media – behandeld. De deelnemer leert aan de hand van bruikbare tips hoe – goed getimed – een effectief lobbygesprek gevoerd wordt, op welke manier de boodschap via een position paper het snelst wordt opgepakt en wanneer en hoe de (sociale) media het best kunnen worden ingezet. Na afloop van deze training kan de deelnemer beter een weloverwogen keuze maken welk lobbyinstrument ingezet moet worden op de meest effectieve wijze.
Op aanvraag kan een landelijk bekend politicus (veelal een voormalig lid van de Tweede Kamer) zijn/haar ervaringen delen met succesvolle én minder succesvolle lobbytechnieken. Ook participeren de deelnemers dan in een rollenspel met deze politicus.

Praktisch

EPPA biedt de lobbytraining op aanvraag aan. Via het contactformulier kunt u informeren naar de mogelijkheden. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om de training incompany (bij u op locatie) te organiseren. Door met meerdere directeuren en hoofden van de organisatie de training te volgen, kunt u meteen starten met het vormgeven van uw lobbystrategie.
In een intakegesprek verzamelen we de benodigde informatie om de training goed aan te laten sluiten op de issues en uitdagingen van uw organisatie.

Geïntegreerde aanpak

De kracht van EPPA ligt in een geïntegreerde aanpak. Een lobby staat niet altijd op zichzelf. Steeds vaker ook behoren de media tot de doelgroepen van onze opdrachtgevers en speelt de inzet van sociale media een grote rol. EPPA zorgt ervoor dat al deze disciplines nauw samenwerken en bijdragen aan het behalen van het lobbydoel.

Plaats een reactie