Lobbyadvies

EPPA Politiekadvies, lobby en strategische communicatie Den Haag
  • Wat kan ik doen om het voorgenomen beleid te veranderen?
  • Hoe word ik een natuurlijke gesprekspartner voor zowel ambtenaren als politici?
  • Hoe formuleer ik mijn wensen in concrete lobbydoelen?

EPPA heeft ruim 30 jaar ervaring met het geven van duidelijke en uitvoerbare lobbyadviezen. Daarnaast ondersteunt EPPA u bij de uitvoering hiervan. Onze filosofie is dat u en uw organisatie zelf altijd de beste behartiger van uw belangen zijn.

Lobbystrategie

Allereerst helpen wij u uw wensen te vertalen in concrete lobbydoelen. Vervolgens brengen we uw kennis en onze politieke ervaring samen om te bepalen met welke stappen uw lobbydoelen verwezenlijkt kunnen worden. Dit vormt de basis van het strategisch lobbyplan waardoor u op het juiste moment op de juiste toon met de juiste mensen aan tafel zit om het voorgenomen beleid uw kant op te buigen. Wij adviseren u dus over hoe, waar en wanneer u het beste uw boodschap kan laten horen.

Uitvoering

Bij de uitvoering van het advies beoordelen we per stap de rolverdeling tussen uw organisatie en onze adviseurs. Zo organiseren we regelmatig gesprekken of werkbezoeken. In voorkomende gevallen kunnen we u ook tijdens gesprekken ondersteunen door aan te schuiven aan de gesprekstafel. Vanzelfsprekend blijven uw deskundigheid en kennis voorop staan.

Een geïntegreerde aanpak

De kracht van EPPA ligt in een geïntegreerde aanpak. Een lobby staat niet altijd op zichzelf. Steeds vaker ook behoren de media tot de doelgroepen van onze opdrachtgevers en speelt de inzet van sociale media een grote rol.
EPPA zorgt ervoor dat al deze disciplines nauw samenwerken en bijdragen aan het behalen van het lobbydoel.

Plaats een reactie