Crisiscommunicatie

Politieke lobby in Den Haag - Tweede Kamer / politiek / kabinet
  • Wat moet ik doen bij een (dreigende) crisis?
  • Wat is de impact van (social) media bij een crisis en hoe zet ik deze media juist in?
  • Hoe moet ik intern met een (dreigende) crisis omgaan?

Een crisis komt bij een bedrijf of een non-profit organisatie zelden zo maar ‘uit de lucht vallen’.

Vroegtijdig en acuut

Vaak zijn er al veel eerder interne of externe signalen geweest die op een naderende crisis duiden.

De stelling van EPPA is dat dergelijke signalen moeten worden herkend en direct moeten worden vertaald naar een aanpassing van de communicatie- en mediastrategie. Juist als er nog geen beleidsmatige of politieke oplossing in zicht is.

Wij hebben veel kennis en ervaring om voor een opdrachtgever die in een dergelijke situatie verkeert de juiste communicatie- en mediastrategie vast te stellen en (mede) uit te voeren. Ook kunnen wij desgewenst de woordvoering ter hand nemen.

Hoe u krachtig de regie pakt

Echter, wij constateren ook dat bedrijven en organisaties vaak te laat ingrijpen; zij denken pas aan de communicatie wanneer de crisis is losgebarsten en in volle hevigheid woedt.

Dan is het zaak snel en effectief te handelen onder een strakke regie op de communicatie- en mediastrategie. Ook daarvoor biedt EPPA oplossingen.

In nauw overleg met bestuur of management passen wij de communicatie- en mediastrategie razendsnel aan. Toegespitst op de specifieke crisis en de omstandigheden die er heersen. Wij maken voor u de kernboodschappen en de woordvoeringslijn, adviseren over de juiste momenten om naar buiten te treden en onderhouden het relevante netwerk van journalisten en indien nodig andere relevantie relaties.

Expertise interim-communicatiemanager

In sommige gevallen is het nodig of verstandig dat er tijdens een crisis een interim-communicatiemanager aantreedt. Deze dienstverlening kan EPPA ook voor uw verzorgen. Wij zijn flexibel inzetbaar. Op grond van onze ervaring kunnen wij ons snel instellen op en handelen vanuit de belangen van uw bedrijf of organisatie.

Geïntegreerde aanpak

De kracht van EPPA ligt in een geïntegreerde aanpak. Crisiscommunicatie staat niet op zichzelf. Vaak hebben opdrachtgevers ook een lobby nodig op het Binnenhof, of is er sprake van bijvoorbeeld stakeholders- en issuemanagement. Steeds vaker ook speelt de inzet van sociale media een grote rol.

EPPA zorgt ervoor dat al deze disciplines nauw samenwerken en bijdragen aan het behalen van uw strategische doelen.

Plaats een reactie