Skip to content

Communicatieadvies

Goede interne en externe communicatie is essentieel om als organisatie succes te behalen. Dit geldt voor zowel binnen als buiten de politieke arena. Het is daarom belangrijk om een passende communicatiestrategie te ontwikkelen.

Bij het vormgeven van de communicatiestrategie is het vertalen en uitdragen van beleidskeuzes en -prioriteiten richting gespecificeerde doelgroepen leidend. Daarom moet deze strategie bij voorkeur ontworpen worden op het moment dat ook de beleidsprioriteiten en -keuzen worden bepaald. Op deze manier kan op een geïntegreerde en consistente manier toegewerkt worden naar de bepaalde doelen. Onze adviseurs denken graag met u mee tijdens dit proces. Ook is het natuurlijk mogelijk om een van onze adviseurs als interim-communicatiemanager aan te trekken.

Soms heeft uw organisatie echter niet altijd de luxe om lang over een communicatiestrategie na te denken. Veelal worden organisaties namelijk verrast door crises. Gedurende dergelijke crises is het cruciaal om snel en daadkrachtig te handelen. Qua communicatie is ons adagium in dit soort gevallen: consistent uitdragen wat je weet en wat je doet. Vanzelfsprekend dient dit onder een strakke regie plaats te vinden.

In nauw overleg met bestuur of management passen wij de communicatie- en mediastrategie razendsnel aan. Toegespitst op de specifieke crisis en de omstandigheden die er heersen. Wij maken voor u de kernboodschappen en de woordvoeringslijn, adviseren over de juiste momenten om naar buiten te treden en onderhouden het relevante netwerk van journalisten en indien nodig andere relevantie relaties.

Ook voor crisiscommunicatie is het mogelijk om onze adviseurs op interim-basis in te huren. Wij zijn flexibel inzetbaar. Op grond van onze ervaring kunnen wij ons snel instellen op en handelen vanuit de belangen van uw bedrijf of organisatie.