Begeleiding onderzoekscommissies

Politieke lobby in Den Haag - Tweede Kamer / politiek / kabinet
  • Hoe waarborg ik de onafhankelijke reputatie en het gezag van de commissie?
  • Welke strategie dienen wij als commissie te volgen en met welke tactiek?
  • Hoe creëer ik de benodigde rust en ruimte voor de commissie om het onderzoek te kunnen verrichten?

In de Nederlandse politiek is het gebruikelijk dat er op bepaalde weerbarstige thema’s onafhankelijke onderzoekscommissies worden ingesteld. Dat geldt op landelijk, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau.

‘Commissie van wijzen’

Soms is het bijvoorbeeld een minister of staatssecretaris die een ‘commissie van wijzen’ instelt. Zo’n commissie komt dan na verloop van tijd met een rapport waarin conclusies en aanbevelingen staan. Vervolgens is het aan de bewindspersoon wat er met het rapport gebeurt. Het kan worden gebruikt in een wetgevingsproces, het kan ook naar de Tweede Kamer worden gestuurd voorzien van een reactie van de betreffende bewindspersoon.

Enquêtecommissie

In andere gevallen is het een democratisch gekozen orgaan – zoals de Tweede Kamer of de gemeenteraad – dat uit haar midden een speciale commissie instelt voor nader onderzoek. De zwaarste vorm van onderzoek komt voort uit het enquêterecht van de Kamer en de gemeenteraad. Een zogeheten enquêtecommissie, bestaande uit leden van de Kamer of gemeenteraad, heeft vergaande onderzoeksbevoegdheden en kan personen in het openbaar onder ede verhoren.

Onafhankelijkheid en hoge attentiewaarde

Voor dergelijke commissies is een eigen communicatie- en mediastrategie van groot belang. Ten eerste om de daadwerkelijke onafhankelijkheid van de commissie te benadrukken. Ten tweede omdat de druk van de media, de politiek, betrokkenen en belangstellenden vroeger of later in het onderzoek groot kan zijn. Zeker wanneer de commissie openbare verhoren houdt of haar rapport uitbrengt.

Onze expertise voor uw commissie

EPPA heeft de afgelopen jaren de benodigde kennis en ervaring opgebouwd om dergelijke commissies te begeleiden met de communicatie- en mediastrategie. Onze partner Rob Sebes was verantwoordelijk voor de communicatie- en mediastrategie bij onder meer de Onderzoekscommissie-Irak (2010), de Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel (2012) en de Enquêtecommissie Financiële Functie Amsterdam 2002 – 2014 (2015).

Wij hebben onder leiding van Rob een team klaar staan dat zulke commissies strategisch kan adviseren, maar ook desgewenst de handen uit de mouwen kan steken. Bijvoorbeeld voor het maken en onderhouden van een eigen website, het organiseren van persconferenties en interviews, het onderhouden van contacten met journalisten en het inzetten en monitoren van sociale media.