De Provinciale Statenverkiezingen: veel meer dan holle slogans

Het is verkiezingstijd en politieke partijen proberen tot op de laatste dag voor de verkiezingen nog kiezers in het stemhokje te krijgen. Om twijfelende kiezers voor zich te winnen, delen politici flyers uit op straat, nemen ze deel aan veelbesproken debatten en verschijnen ze in zoveel mogelijk praatprogramma’s. Echter, het doel van Provinciale Statenverkiezingen lijkt te worden ondergesneeuwd door holle slogans en betekenisloze beloften.

‘Stem ze weg’ en ‘Linksom of Rechtsom’ zijn slechts een paar voorbeelden van slogans die de Provinciale Statenverkiezingen reduceren tot een kijkcijferkanon. Provinciale Statenleden kunnen helemaal geen bewindspersonen ‘wegstemmen’. Daarnaast is het politieke landschap in het polderende Nederland zelden volledig ‘links’ of volledig ‘rechts’. Dergelijke framing van de komende verkiezingen maakt het voor talloze kiezers onduidelijk waar de provincies nu eigenlijk over gaan.

Provincies zijn onder meer verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen, de ruimtelijke ordening binnen de provincie en het toezicht op de waterschappen. Daarnaast kiezen Provinciale Statenleden wie er terechtkomt in de Eerste Kamer. Het belang van de komende verkiezingen is dus te groot om terug te brengen tot simplistische slogans.

Wellicht hebben politieke partijen te weinig geld te besteden om vaker de diepte op te zoeken in deze campagnetijd. De Volkskrant publiceerde deze week een onderzoek waaruit blijkt dat er in totaal ruim vijf keer zoveel geld uitgegeven is aan de landelijke verkiezingscampagne in 2021 dan aan de Provinciale Statenverkiezing van 2019. Toch staan dezelfde thema’s centraal en vallen politici over elkaar heen om aan te geven hoe belangrijk het is om te stemmen. Waarom wordt er dan niet meer uitgegeven? Een succesvolle campagne voeren, kost nu eenmaal geld. Echter, weten wat er werkelijk te kiezen valt, is elke cent waard. De kiezer verdient meer dan holle slogans. De kiezer verdient politieke partijen die ook echt aandacht besteden aan de grote uitdagingen in de provincies.