De kracht van een werkbezoek

Afgelopen vrijdag dook premier Mark Rutte op in Kiev voor een flitsbezoek aan het belegerde Oekraïne. Daar sprak Rutte niet alleen met president Zelensky, maar ook met militairen, hulpverleners en burgers. Ruttes bezoek was een belichaming van de steun die het kabinet betuigt in persconferenties en interviews. Maar ook op landelijk en lokaal niveau zijn werkbezoeken van onschatbare waarde.

Werkbezoeken zijn voor politici een onmisbaar onderdeel van hun werk. Door zelf langs te gaan bij bedrijven en maatschappelijke organisaties, krijgen politici de kans om te zien wat politiek betekent voor ‘de mensen in het veld’. Abstracte politieke realiteiten krijgen op die manier een tastbare vorm. Werkbezoeken zijn overigens geen alternatief voor het dagelijkse werk van een politicus, maar een aanvulling daarop.

De laagdrempelige gespreksvorm die met werkbezoeken gepaard gaat, geldt voor politici vaak ook als welkome afwisseling van de berg papieren die ze in hun kantoor weer opwacht. Ook voor bedrijven, brancheorganisaties en maatschappelijke partijen biedt een werkbezoek de uitgelezen kans om de eigen belangenbehartiging een gezicht te geven en het gesprek aan te gaan met politieke beslissers. Organisaties zetten vaak dan ook alles in het werk om een werkbezoek te faciliteren voor Kamerleden en bewindspersonen.

Bovendien is de (online) mediabelangstelling die zo’n bezoek teweeg kan brengen vaak een prettige bijkomstigheid, zowel voor politici als voor de bezochte organisaties. Een werkbezoek blijft nu eenmaal beter hangen wanneer erover wordt bericht in relevante media, waaronder de pers en de eigen digitale kanalen.

De kracht van een werkbezoek valt dus niet te onderschatten, zeker niet als instrument binnen de public affairs-cyclus waarmee diverse organisaties hun belangenbehartiging effectief kunnen vormgeven. Binnen die cyclus is de formulering van concrete doelen het startpunt. Daarna volgen de informatievergaring en de organisatie ten behoeve van de strategie, gevolgd door de uitvoering die tot meetbare resultaten moet leiden. Een werkbezoek is een concreet uitvoeringsinstrument om die resultaten te realiseren.