Commissievergaderingen Eerste Kamer nu openbaar

Op dinsdag 10 mei 2022 is een belangrijke stap gezet om de transparantie van de Nederlandse democratie te verhogen. De commissievergaderingen van de Eerste Kamer zijn namelijk vanaf deze datum openbaar.

Hierdoor zijn burgers en organisaties niet langer aangewezen op de beknopte verslaglegging in de zogeheten ‘korte aantekeningen’, maar kunnen zij de senatoren live of digitaal aanschouwen om veel preciezer te horen wat er is gewisseld over de verschillende beleidsonderwerpen. Tot voor kort waren alleen sommige commissievergaderingen, zoals mondelinge overleggen en deskundigenbijeenkomsten, openbaar.

EPPA zet zich in om de toegankelijkheid van de Nederlandse politiek te vergroten. Eerder pleitte senior consultant Nora van Elferen bijvoorbeeld succesvol voor het openstellen van de commissiezalen van de Tweede Kamer.