Joep Kievits versterkt team EPPA

Joep Kievits (39) is per 1 januari 2024 aangetreden als managing consultant/senior adviseur en lid van het managementteam van EPPA.

Joep komt van het Haagsche public affairs bureau IvCB, waar hij de laatste jaren senior director was. Hij heeft meer dan veertien jaar ervaring in public affairs, lobby, public strategy, beleidsadvisering, stakeholdermanagement en strategische communicatie. 

‘Wij zijn blij dat Joep ons team is komen versterken’, aldus de partners Willem Jan Roelofs, René van der Steeg en Nora van Elferen van EPPA, het al bijna vijftig jaar in Den Haag gevestigde adviesbureau voor public affairs en strategische communicatie. ‘Met Joep hebben we er een schat aan ervaring bij. Dat komt zeker ten goede aan onze opdrachtgevers en de verdere groei van EPPA.’

‘In mijn werk word ik geprikkeld door de uitdaging om de balans tussen het gewenste en het haalbare te vinden. Ik kijk ernaar uit om samen met het EPPA-team de wensen van onze opdrachtgevers te vertalen naar slimme strategieën met maximaal rendement’, aldus Joep. De ervaring van Joep in public affairs reikt ver terug. Voordat Joep in dienst trad van IvCB was hij oprichter en een aantal jaren managing director van public affairs bureau MagnifEye. In de jaren daarvoor vervulde hij (senior) public affairs functies binnen diverse adviesbureaus, was hij senior bestuursadviseur bij de public affairs afdeling van de gemeente Amsterdam en public affairs adviseur bij een universiteit. Joep was ook enkele jaren betrokken bij een landelijke politieke partij en begon zijn loopbaan als ambtenaar bij het toenmalige Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Joep heeft een uitgebreid netwerk opgebouwd op alle overheidsniveaus. Van Europees en nationaal niveau tot regionaal en lokaal niveau. Hij heeft veel ervaring in het werken voor grote multinationals en NGO’s, nationale bedrijven en organisaties, branche- en sectorverenigingen, overheden en start- en scale ups. Joep heeft een brede ervaring, maar zijn expertise ligt vooral in de digitale economie en tech sector, de woningmarkt- en vastgoedsector, de (hernieuwbare) energiesector, de chemische industrie, de arbeidsmarkt, de financiële sector en projecten gerelateerd aan ruimtelijke ordening en duurzaamheid.

Nora van Elferen nieuwe partner EPPA

Nora van Elferen (30) wordt per 1 januari 2024 partner (mede-eigenaar) van het advieskantoor voor public affairs en strategische communicatie EPPA in Den Haag.

Tegelijkertijd treedt Rob Sebes terug als partner. Hij blijft wel als adviseur/communicatiestrateeg aan EPPA verbonden.

Nora is van stagiair bij EPPA doorgegroeid naar de functie van senior adviseur en managing consultant. ‘Wij zijn erg blij met het partnerschap van Nora. Haar nieuwe positie draagt bij aan het realiseren van de ambitieuze groeiambities van EPPA’, aldus de huidige partners René van der Steeg en Willem Jan Roelofs.

EPPA is al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw in Den Haag gevestigd en heeft een brede orderportefeuille in het bedrijfsleven, de publieke sector en bij maatschappelijke organisaties.

Nora adviseert EPPA’s opdrachtgevers sinds 2017 met haar ruime ervaring op het gebied van public affairs, lobby, strategische communicatie en stakeholdermanagement, van boardroom tot beleidsmedewerker.

Haar kracht ligt daarnaast in het analyseren van en adviseren over de optimale inrichting van de interne organisatie om externe slagkracht op het gebied van public affairs en lobby te verkrijgen. 

‘Public affairs is niet alleen een boeiend vakgebied, maar zeker ook een krachtige verbinding tussen organisaties en politieke beleidsmakers. Ik ben vastbesloten om die verbinding te versterken’, aldus Nora.

EPPA verwelkomt twee nieuwe gezichten

Foto veronique

Veronique Martens

Adviseur Public Affairs
Foto website[81]

Stijn Hoevenaar

Junior Adviseur Public Affairs

Recent hebben Stijn Hoevenaar en Veronique Martens ons team versterkt. 3 vragen aan deze nieuwe EPPA-adviseurs!

Wat neem je mee naar EPPA?

Stijn: Met een academische achtergrond in Chinastudies en International Relations heb ik allereerst ervaring opgedaan in een internationale werkomgeving, zoals de EU-delegatie in Hong Kong en WorldPride. Daarna heb ik ook nog gewerkt bij de belangenbehartigingsafdeling van de VNG.

Veronique: Mijn passie voor maatschappelijke vraagstukken begon tijdens mijn studie European studies, waarna ik werkervaring opdeed bij verschillende NGO’s. Zo was ik eerder PA-adviseur bij een organisatie die zich inzet voor mensen met een arbeidsbeperking.

Wat zijn je eerste indrukken?

Stijn: EPPA is een fijn kantoor waar iedereen met elkaar samenwerkt om onze opdrachtgevers het beste te kunnen informeren en adviseren over hun belangenbehartiging, stakeholdermanagement en strategische communicatie. Het is een hecht team waar ook ruimte is voor een praatje en een borrel.

Veronique: Ik val met mijn neus in de boter in deze boeiende verkiezingstijd en ik geniet van de gesprekken over politiek met collega’s en klanten. 

Waar kijk je naar uit?

Stijn: Ik kijk ik ernaar uit om met mijn ervaring en enthousiasme bij te dragen aan boeiende projecten en nog meer te leren over public affairs en strategische communicatie.

Veronique: Ik kijk er enorm naar uit om mijn ervaring en toewijding aan maatschappelijke vraagstukken in te zetten bij EPPA. Laten we samen mooie projecten aangaan en successen vieren!

We kijken ook nog verder naar de toekomst en zijn momenteel op zoek naar gemotiveerde professionals om ons team te versterken voor de functies van Communicatiestrateeg en Adviseur communicatie.

Studenten Bestuurskunde op bezoek bij EPPA

Gisteren brachten zo’n 30 studenten bestuurskunde van de Avans Hogeschool een bezoek aan EPPA in Den Haag. Dankzij dit bezoek kregen studenten meer inzicht in de wereld van public affairs, lobbyen en strategische communicatie.

Tijdens het bezoek werden de studenten ontvangen door onze collega’s, Lisanne van der Maale en Daniel Mizere, die allebei uitgebreid vertelden over hun eigen ervaringen en expertises binnen EPPA. Ook kregen de studenten een uniek inzicht in de dagelijkse werkzaamheden die bij public affairs en strategische communicatie komen kijken. 

Het team van EPPA was uiteraard verheugd om de enthousiaste studenten te mogen ontvangen. We willen de Avans Hogeschool en de studenten dan ook hartelijk bedanken voor hun bezoek en hopen dat ze hun kennis en inzichten zullen blijven ontwikkelen tijdens hun studie. 

Heeft u ook interesse in een bezoek aan EPPA om meer te weten te komen over public affairs, lobbyen en strategische communicatie? Neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

EPPA start intervisiegroep Gemeentebelangen

De gevolgen van de decentralisatie, de almaar groter wordende financiële problemen van gemeenten, de (naweeën van de) coronacrisis én de naderende Tweede Kamer verkiezingen onderstrepen de noodzaak van gemeentelijke lobby of public affairs in Den Haag.

EPPA heeft de stand van deze lobby onderzocht onder een doorsnee van de gemeenten; van klein tot heel groot en verdeeld over vrijwel het gehele land.

Uit het onderzoek van EPPA kwam een aantal interessante conclusies en aanbevelingen naar voren. Zo blijkt dat maar liefst 85% van de gemeenten lobby (zeer) belangrijk vindt. Tegelijkertijd mist 59% van respondenten concrete, SMART gemaakte speerpunten voor de lobby. Zo’n 62% heeft of besteedt naar eigen zeggen te weinig tijd wanneer het op contacten met landelijke politici aankomt. Ook worden de partijlijnen van wethouders te weinig benut.

In de respons benadrukten de deelnemers ook het nut van kennisdeling tussen gemeenten. Niet alle gemeentelijke PA-adviseurs beschikken over PA-ervaring of collega’s waarmee ze intern kunnen sparren. Kennisdeling draagt bij aan een grotere effectiviteit en het realiseren van gemeentelijke speerpunten. Daarom start EPPA voor ambtenaren die lobby in hun portefeuille hebben een intervisiegroep Gemeentebelangen.

Het nut van intervisie

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte en nog te verrichten werkzaamheden en de daaraan gerelateerde uitdagingen voor en problemen van de deelnemers. Het doel van intervisie is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot, werkprocessen beter verlopen en de kwaliteit van het werk verbetert.

Hoe werkt het?

EPPA organiseert vijf keer per jaar een (digitale) intervisiebijeenkomst. De intervisie vindt plaats in groepen van vijf of zes gemeentelijke PA-adviseurs. In elke sessie staat een uitdaging van één van de deelnemers centraal. Hierover gaan alle deelnemers in gesprek en komen leer- en ervaringspunten naar voren. Daarnaast organiseren we in elke sessie een gedeelte voor actuele kwesties. Deelnemers die een jaar lang in alle sessies aanwezig zijn, ontvangen een certificaat van deelname.

EPPA organiseert de intervisiegroep, bereidt deze voor, waakt over de voortgang en voert het secretariaat. Daarnaast is steeds één van onze senior adviseurs die betrokken waren bij de enquête en die veel ervaring hebben met lobby in de publieke sector beschikbaar om mee te sparren.

Over EPPA

EPPA is een toonaangevend strategisch adviesbureau op het gebied van public affairs en communicatie. Al meer dan veertig jaar adviseren wij onze opdrachtgevers op de achtergrond hoe ze hun belangen effectief kunnen behartigen. Onze kernwaarden zijn betrouwbaarheid, maatwerk en effectiviteit.

De veertien adviseurs van EPPA beschikken over de juiste kennis en ervaring om de politieke en bestuurlijke situatie en ontwikkelingen op de juiste waarde in te schatten en bestuurders en ambtenaren hierover te adviseren. Wij adviseren over uw contacten met de politiek op basis van een uitgebalanceerde en geïntegreerde aanpak van public affairs en strategische communicatie.

Belangrijk kenmerk van EPPA is bovendien dat onze adviseurs actief klankborden binnen het eigen kantoor en team. Onze adviseurs hebben daardoor een goede ‘thuisbasis’ die ten voordele komt aan de dienstverlening aan de opdrachtgever.

Van oudsher is EPPA goed thuis in de publieke sector. Zo werken wij onder meer voor diverse koepel- en belangenorganisaties in de publieke sector, verscheidene individuele gemeenten, provincies en diverse regionale samenwerkingsverbanden. Onze medewerkers hebben hart voor de politiek en de publieke zaak. EPPA onderschrijft de gedragscode van de Beroepsvereniging Public Affairs (BVPA).

Voor meer informatie over de opzet van de intervisie en de tarieven voor deelname aan de serie van vijf intervisiebijeenkomsten van EPPA kunt u contact opnemen met:

René Rouwette, senior adviseur EPPA: rene.rouwette@eppa.nl, m. 06 – 42 92 15 47

Rob Sebes, partner EPPA: rob.sebes@eppa.nl, m. 06 – 53 54 77 05

Bart Jochems senior adviseur bij EPPA

Bart Jochems (1961) is vanaf mei 2020 als geassocieerd senior verbonden aan EPPA.

Na dertien jaar (mede) leiding te hebben gegeven aan communicatie- en lobbybureau Smart&Able (eerder: ‘Marlot Communicatie’) begon hij in januari 2020 voor zichzelf.

EPPA heeft met de zeer ervaren Jochems als geassocieerd adviseur voor haar opdrachtgevers een nóg steviger aanbod op de terreinen strategische (crisis)communicatie, woordvoering en (media- en presentatie-) training.

Jochems is voormalig journalist (Gemeenschappelijke Pers Dienst, RTL Nieuws, NOS Journaal) en woordvoerder (AEGON Nederland, ministerie van Buitenlandse Zaken).

Bart stond en staat klanten uit overheid en bedrijfsleven bij in corporate communicatie en lobby. Politici, Raden van Bestuur, CEO’s en communicatieafdelingen schakelen hem ook in voor media- en presentatietrainingen.

Op interim- of detacheringsbasis wordt Jochems als directeur communicatie of woordvoerder voor publieke en semipublieke instellingen ingehuurd.

Nieuw boek Rob Sebes: De woordvoerder

In dit tijdperk van enorme media-aandacht voor politiek en bedrijfsleven, voor sport en showbizz, voor maatschappelijke groeperingen en individuele belangen, is het aantal woordvoerders fors gegroeid. Soms zijn woordvoerders echte professionals, die er fulltime mee bezig zijn. Soms zijn het functionarissen, die het er een beetje bij doen. Er bestaat geen echte hogere beroepsopleiding voor woordvoerders. Het zijn vaak voormalige journalisten of communicatieadviseurs die er een neus voor (denken) te hebben.

In De woordvoerder benadert Rob Sebes het woordvoerderschap als beroep. Het is enerzijds een zoektocht naar wat die professie inhoudt, anderzijds een beschrijving van zijn eigen ervaringen als woordvoerder. Zo was Sebes zelf woordvoerder bij de Onderzoekscommissie Irak, die de politieke steun van Nederland aan de Amerikaanse inval in Irak heeft onderzocht.

Sebes geeft in De woordvoerder tal van tips en gaat in op allerlei vraagstukken waarmee woordvoerders vaak te maken hebben, zoals:

*Hoe gaat hij om met geheime gegevens?
*Hoe zorgt hij ervoor dat deze informatie niet voortijdig op straat komt te liggen?
*Waarom brengt hij bepaalde feiten wel of juist niet naar buiten?
*Wat moet hij doen als er onenigheid dreigt?
*Hoe dient hij te reageren op aanvallen van buitenaf?

De woordvoerder is een must op de boekenplank van iedere woordvoerder. Maar het is zeker ook interessant voor iedereen die iets mee wil weten over de werking van politieke en maatschappelijke processen in Nederland.

U kunt De Woordvoerder hier bestellen.