De hockeyclub van Vera Bergkamp

door Rob Sebes* Deze column gaat niet over een mogelijk aftreden van Kamervoorzitter Vera Bergkamp, maar over haar optreden. Vanuit communicatie-oogpunt, wel te verstaan. De onthulling over het onderzoek naar Khadija Arib heeft de reguliere communicatie van de Kamervoorzitter danig in de war geschopt. Blijkbaar hadden Bergkamp en haar adviseurs/begeleiders het onderzoek intern vóór deze … read more

Twitter, de vijfde macht (?)

Weinig digitale media domineerden het nieuws de afgelopen weken zoals Twitter dat deed. Journalisten, onze officieuze vierde macht, leverden kritiek, lof en alles daartussenin op het veelbesproken sociale medium. Het platform heeft dan ook te maken met nieuwswaardige uitdagingen: een massale ontslagronde, een onzekere relatie met Europese beleidsmakers en een mogelijke massaclaim in Nederland die … read more

Opinie: Wacht niet langer met het openstellen van commissiedebatten voor publiek

door Nora van Elferen* Transparantie parlement cruciaal voor democratie Sinds het voorjaarsreces kunnen burgers de Tweede Kamer weer als vanouds bezoeken, twee jaar nadat het parlement op 11 maart 2020 haar deuren sloot door de coronacrisis. Deze rigoureuze stap kenmerkte de ernst van de coronacrisis voor de Kamer destijds, die immers internationaal bekend staat als … read more

Russische inval noodzaakt tot heroverweging issuemanagement

door Rob Sebes en Willem Jan Roelofs* De Russische inval in Oekraïne is natuurlijk in de eerste plaats een ongekend drama voor de lokale bevolking, inclusief de vluchtelingen die van de ene op de andere dag huis en haard moeten verlaten. Maar de ontstane crisis heeft ook politieke, economische en maatschappelijke gevolgen voor het Westen … read more

Betrek burgers bij aanpak virus

door Rob Sebes* Drie toonaangevende organisaties in het publieke bestel hebben inmiddels het dringende advies aan het kabinet gegeven met burgers in gesprek te gaan wanneer zich een volgende pandemie aandient. Na het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een dergelijke opinie geuit. ‘Anticipeer … read more

Communicatie is sleutel tot pandemische paraatheid

door Rob Sebes* Na twee corona-persconferenties met de nieuwe minister van VWS is het moment aangebroken om de vraag te stellen: hoe gaan we in ons land op de lange termijn verder met de communicatie over coronamaatregelen? Eerst nog even het nieuwe jasje van de persconferentie. De inleidingen van de bewindslieden zijn korter en duidelijker … read more