René van der Steeg

Partner

René van der Steeg (1966) studeerde in 1993 af in Beleid en Bestuur in Internationale Organisaties aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en volgde in 1999 een postacademische opleiding in verenigingsmanagement aan de Vrije Universiteit (VU, Amsterdam). Van 2001 tot 2005 was hij docent Public Affairs en Lobbying bij deze opleiding.

Direct na het afronden van zijn studie startte René als Secretaris Internationale Zaken bij MKB-Nederland. In 1998 stapte René over naar Ernst & Young Consulting (EYC), waar hij, als managing consultant, werd gevraagd de Issue Management and Public Affairs (IMPA) praktijk verder te professionaliseren en opende hij namens EYC gespecialiseerde IMPA-kantoren in Den Haag en Brussel.In 2000 fuseerde EYC met Cap Gemini tot Cap Gemini Ernst & Young (CGEY) en werd René label manager CGE&Y Issue Management, Public Affairs en Communicatie.

Gedurende de afgelopen jaren heeft René zich ontwikkeld tot een expert op het terrein van het ontwikkelen en het implementeren van issue management en public affairs strategieën op zowel Europees als nationaal niveau voor een grote groep klanten. Variërend van grote multinationals tot MKB, sector- en brancheorganisaties.

Sinds 1 April 2004 is René partner en senior adviseur bij EPPA.

Plaats een reactie