Renate van Leeuwen

Expertise
Sinds december 2016 is Renate werkzaam bij EPPA. Ze is senior adviseur op het gebied van public affairs, lobby en strategie. Gedurende de afgelopen jaren heeft Renate zich ontwikkeld tot specialist op het gebied van het strategisch adviseren van decentrale overheden, beroepsorganisaties en bedrijven. Renate begeleidt hen bij korte- en lange termijnlobbytrajecten op uiteenlopende dossiers variërend van onder andere de woningmarkt, het sociaal domein, ruimtelijke ordening, eerstelijnszorg, energie-en klimaatbeleid en interbestuurlijke- en financiële verhoudingen. Ze fungeert als aanjager, sparringpartner en klankbord voor complexe public affairs vraagstukken. Ze haalt voldoening uit het zo goed mogelijk equiperen van haar opdrachtgevers met de juiste informatie en handvatten om de strategische doelstellingen te behalen en de interne organisatie en achterban hierin mee te nemen.

Binnen het team van EPPA heeft Renate ook verantwoordelijkheden op het gebied van onze dienstverlening, kwaliteitsbewaking, werving en selectie en het begeleiden van medewerkers en stagiairs.

Opleiding
Renate is cum laude afgestudeerd in European Studies (specialisatie in bestuur en politieke communicatie) en beschikt over een Master Politieke Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Zij heeft een semester aan de University of Portsmouth in Engeland gestudeerd. Voor zij bij EPPA kwam werken heeft Renate middels bijbanen en stages ervaring opgedaan met strategisch beleidsadvies en (online) communicatie.

Persoonlijk
Renate is maatschappelijk en politiek betrokken. Ze is in haar vrije tijd voorzitter van de Raad van Advies van een regionale welzijnsorganisatie, was vier jaar bestuurslid bij een lokale afdeling van een landelijke partij en maakt(e) deel uit van verschillende campagneteams voor lokale en nationale politici. Verder doet zij regelmatig (ad hoc) vrijwilligerswerk. Zo heeft zij tijdens de coronacrisis een succesvolle boodschappenservice en telefoondienst voor kwetsbaren en eenzame mensen mede opgezet en, meer recent, is zij betrokken bij de hulp aan Oekraïense vluchtelingen in haar gemeente.

Renate is daarnaast een fervent wandelaar, geniet volop van de decembermaand en houdt van lezen en muziek. Haar guilty pleasure is het Songfestival.