Bene Colenbrander

Bene Colenbrander studeerde Politicologie en Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Aansluitend volgde hij een master Politiek en Parlement aan de Radboud Universiteit Nijmegen en een master European Union Law aan de Universiteit van Amsterdam.

Bene liep in 2017 stage bij de griffie van de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Daar adviseerde hij Kamerleden en de adjunct-griffier over Brexit-gerelateerde ontwikkelingen en was hij betrokken bij het organiseren van rondetafelgesprekken en werkbezoeken.

Tijdens zijn studie was Bene werkzaam in Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. Als lid en voorzitter van de ondernemingsraad heeft hij daar een bijdrage geleverd aan het bestuur van de onderneming en de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis.

In zijn vrije tijd is Bene actief op het gebied van kunst en architectuur.  Zo zet hij zich binnen erfgoedvereniging Heemschut in voor het behoud van Amsterdams erfgoed en werkt hij voor de stichting BONAS aan een architectuurmonografie.