Arjen van Berkel

Politieke lobby in Den Haag - Tweede Kamer / politiek / kabinet
Senior Adviseur

Arjen van Berkel (1984) is een ervaren consultant op het gebied van organisatieadvies, politiek-bestuurlijke en strategische advisering en public affairs. Veel ervaring heeft hij binnen gemeentelijke en provinciale overheden en de Rijksoverheid. Daarnaast heeft Arjen veel expertise opgebouwd op het gebied van de gezondheidszorg. Na zijn studie psychologie aan de Universiteit Leiden is hij gestart als consultant bij BMC. Daar heeft hij onder meer ervaring opgedaan met adviesopdrachten bij de Rijksoverheid, gemeenten en overige publieke instellingen. Vervolgens is hij bij EPPA in dienst getreden als adviseur en heeft heel diverse organisaties in zowel de publieke als private sector geadviseerd op het gebied van public affairs, politiek-bestuurlijke ontwikkelingen en organisatieontwikkeling. Vervolgens is bij bijna twee jaar hoofd public affairs geweest van de gezamenlijke provincies (Interprovinciaal Overleg).

Sinds 2019 is Arjen weer werkzaam voor EPPA om de dienstverlening op het gebied van interim-oplossingen en organisatieadvies over belangenbehartiging verder uit te bouwen. Arjen is beschikbaar voor onder meer het volgende type opdrachten:

– organisatieadviseur voor overheden, maatschappelijke organisaties of bedrijven die hun belangenbehartiging verder willen ontwikkelen of verbeteren;
– strategisch beleids- of bestuursadviseur in een politiek-bestuurlijke omgeving;
– interim-adviseur op het gebied van public affairs, lobby of belangenbehartiging;
– bestuurs- of directiesecretaris; of
– project- of programmamanager.

Hij is te bereiken via 06-29428912 en per mail.