Vrouw met de hamer

Geschreven door: Rob Sebes Op de website van Wibra glimlacht een teddybeer de bezoeker tegemoet. Hij wordt afgewisseld door de ‘Fashion Tip’. Verderop staat een vrolijk plaatje van het razend populaire schoonmaakmiddel Dasty. Niets dat wijst op een fel debat dat de afgelopen dagen via de media is gevoerd. Kort gezegd: minister Ploumen (Buitenlandse Handel … Meer lezenVrouw met de hamer

EPPA maakt benoeming bijzonder hoogleraar public affairs mede mogelijk

EPPA hecht er waarde aan dat het Public Affairs vak vanuit een wetenschappelijke invalshoek benaderd wordt. Daarom heeft EPPA besloten om het initiatief van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) om een bijzonder hoogleraar public affairs aan te stellen mede mogelijk te maken. Bijgevoegd het persbericht van de BVPA: Arco Timmermans bijzonder hoogleraar public affairs … Meer lezenEPPA maakt benoeming bijzonder hoogleraar public affairs mede mogelijk

Het eerste jaar

Geschreven door: Hilde Zwiers Hoge verwachtingen zijn er wanneer er na een demissionaire periode van campagne voeren, televisiedebatten, de gang naar de stembus en de formatieperiode een nieuwe regering geïnstalleerd is. Het is zo ver. Het land wordt weer geregeerd: de verkiezingsbeloftes kunnen worden waargemaakt! In de praktijk blijkt dit anders te zijn. Vanwege de … Meer lezenHet eerste jaar

In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister

Geschreven door: Joep Sweyen Afgelopen week liet een lid van een regeringsfractie via het medium Twitter haar ongenoegen horen over het feit dat er slechts twee fracties aanwezig waren bij een debat met Minister Timmermans. Ze vroeg zich ook nog hardop af het debat soms ‘niet belangrijk genoeg was’. Gemakshalve vergat zij overigens de aanwezigheid … Meer lezenIn der Beschränkung zeigt sich erst der Meister

Belastingparadijs

Geschreven door: Jurgen Warmerdam In fiscale debatten – zowel buiten als binnen de Tweede Kamer – valt het begrip ‘belastingparadijs’ steeds vaker. Nederland wordt daarin al dan niet als een belastingparadijs aangemerkt. De twist gaat er vervolgens over of dat dit juist wel of juist niet nastrevenswaardig is. Het woord paradijs roept bij velen – … Meer lezenBelastingparadijs

Quid pro quo

Geschreven door: Willem Jan Roelofs Het onder de aandacht brengen van een positie, standpunt of voorstel bij politieke besluitvormers is vaak het sluitstuk van het lobbyproces. Dit wordt voorafgegaan door het huiswerk dat iedere lobbyist moet doen voordat hij daadwerkelijk in contact treedt met de politiek. Het huiswerk bestaat uit het vaststellen van de doelstelling, … Meer lezenQuid pro quo

Lobbyen: het wenselijke en het haalbare

Geschreven door: René van der Steeg Onlangs sprak ik een directeur van een grote brancheorganisatie. We aten iets, dronken een glas en hadden een gezellig gesprek over gezin, sport en meer aangename zaken van het leven. Tot hij plotseling zei: “ik krijg steeds meer het gevoel dat ik als belangenbehartiger totaal faal en dat lobbyen … Meer lezenLobbyen: het wenselijke en het haalbare

Economische diplomatie vereist nieuwe vorm van publiek-private samenwerking: organiserend vermogen en vraagsturing

Geschreven door: Joep Sweyen Het expliciet verdelen van rollen en taken is vaak verstandig en gebeurt ook in grote mate in het dagelijks leven. In de praktijk is het dan ook veelal zo – op het werk, in een sportteam of het huishouden – dat taken expliciet of stilzwijgend worden verdeeld. Initiatief, voorkeur, specifieke kennis … Meer lezenEconomische diplomatie vereist nieuwe vorm van publiek-private samenwerking: organiserend vermogen en vraagsturing

Sport, energie en verkiezingen in een veranderende wereld

Geschreven door: Joep Sweyen Binnenkort worden de Olympische Winterspelen in de Russische badplaats Sotchi geopend. In aanloop naar de opening zal naast het vooruitkijken naar sportieve prestaties waarschijnlijk ook een politieke discussie worden gevoerd over nut en noodzaak van een boycot van de Spelen door hoogwaardigheidsbekleders. Het is echter veel interessanter om te kijken waardoor … Meer lezenSport, energie en verkiezingen in een veranderende wereld

Arena betreden: telefoon inleveren!

Geschreven door: Hilde Zwiers Twitter en politiek. Deze combinatie kan worden gezien als het verlossende antwoord voor de groeiende kloof tussen burger en politiek. Burgers kunnen problemen, ergernissen en soms ook complimentjes in 140 tekens en met één druk op de telefoon aan politici kenbaar maken. Omgedraaid geldt dit ook: politici verkeren in hun Haagse … Meer lezenArena betreden: telefoon inleveren!

Lessen uit de formatie van Rutte II

Geschreven door: Willem Jan Roelofs Kabinetsformaties zijn spannende tijden voor iedereen die zich bezighoudt met public affairs en belangenbehartiging. Wat komt er straks in het regeerakkoord en hoe raakt dit de belangen van mijn sector of organisatie? Regeerakkoorden met  ronkende motto’s als  ‘Samenleven, samen werken’ (Balkenende IV),  ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’ (Rutte I) en het meest … Meer lezenLessen uit de formatie van Rutte II

Retoriek in de Eerste Kamer

Geschreven door: Fatihya Abdi, stagiaire Het was een ambivalente verkiezingsuitslag voor Nederland. De Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen september veroordeelde de twee grootste kemphanen van de campagne tot elkaar. Er waren slechts twee partijen nodig om een kabinet te kunnen vormen. Met tien zetels winst voor de VVD (41) en acht zetels winst voor de PvdA … Meer lezenRetoriek in de Eerste Kamer

Barack & Mark

Geschreven door: Benjamin van Es De hele nacht ben ik opgebleven afgelopen dinsdag. De Amerikaanse politiek intrigeert me al tijden, en niet zo maar. De met Secret Service omgeven President, zelfbenoemd leider van de vrije wereld, heeft iets mystieks. Iets onaantastbaars, ook al doet de geschiedenis ons anders geloven. De verkiezingscampagnes zijn volledig uitgedokterd en … Meer lezenBarack & Mark

Werkkostenregeling werkt niet

Geschreven door: Jurgen Warmerdam Op Prinsjesdag 2009 kondigde (toenmalig) staatssecretaris De Jager aan dat het leven van de loonadministrateur een stuk eenvoudiger zou gaan worden; de werkkostenregeling zou de papieren rompslomp een definitieve slag toebrengen. Een shock and awe in administratieve lastenland. Wat hield deze revolutie in? Volgens De Jager zat de grootste administratieve last … Meer lezenWerkkostenregeling werkt niet

Kamerlid moet gewoon te rade gaan bij lobbyisten

Geschreven door: Florus Wijsenbeek Camil Driessen schrijft dat Kamerleden vinden dat ze meer ondersteuning – dus geld van de belastingbetaler – moeten krijgen om hun werk naar behoren te kunnen verrichten (NRC Handelsblad, 27 september). Kamerleden moeten niet met het ambtelijk apparaat willen concurreren in kennis en kunde. Het is hun werk om accenten c.q. … Meer lezenKamerlid moet gewoon te rade gaan bij lobbyisten

De kabinetsformatie is gebaat bij snelheid en een keiharde deadline

Geschreven door: René van der Steeg “Rapiditas non summum bonum est”, dat staat gegraveerd op de stoeptegel die ik jaren geleden bij mijn afstuderen van mijn teamgenoten van GVAV-Rapiditas 9 mocht ontvangen. De stoeptegel staat symbool voor mijn (vermeende) geringe actieradius op het voetbalveld. Het motto – dat vrij vertaald neerkomt op “snelheid is niet … Meer lezenDe kabinetsformatie is gebaat bij snelheid en een keiharde deadline

Artikel Joep Sweyen: Staatssecretaris Buitenlandse Handel nodig

Statelijke invloed op economie opkomende markten vraagt grotere inbreng Den Haag Geplaatst in Financieel Dagblad, 23 augustus 2012. Geschreven door: Joep Sweyen Om het belang van economische diplomatie in de komende ­kabinetsperiode verder te versterken en om het een meer structureel onderdeel te laten uitmaken van het Nederlandse economische en buitenlandse beleid, is de terugkeer … Meer lezenArtikel Joep Sweyen: Staatssecretaris Buitenlandse Handel nodig

Energiediplomatie nieuwe stijl: publiek-private samenwerking in het buitenland, Joep Sweyen

Economische diplomatie of branding van bepaalde sectoren kan de concurrentiekracht, exportmogelijkheden en de verdienpotentie van bedrijven vergroten. Ook overheidheidsbelangen zijn ermee gediend, zoals het bevorderen van internationale stabiliteit en veiligheid, en het verbeteren van betrekkingen met andere landen. Dit Clingendael International Energy Programme (CIEP) Briefing Paper beargumenteert dat met name in het huidige tijdsgewricht, waarin … Meer lezenEnergiediplomatie nieuwe stijl: publiek-private samenwerking in het buitenland, Joep Sweyen

Nieuw boek Jurgen Warmerdam: Zelfstandig ondernemen zonder personeel 2012

Steeds meer mensen beginnen een onderneming. Velen van hen blijven bewust alleen zo’n onderneming drijven. In de volksmond worden zij ‘zzp-ers’ genoemd: zelfstandigen zonder personeel. Onder hen zijn het steeds vaker jongeren, vrouwen en allochtonen die steeds vaker voor het (parttime) zelfstandig ondernemerschap kiezen. Omdat de groep zzp-ers nog steeds groeit en omdat de wetgeving … Meer lezenNieuw boek Jurgen Warmerdam: Zelfstandig ondernemen zonder personeel 2012

Nieuw boek Rob Sebes: De woordvoerder

In dit tijdperk van enorme media-aandacht voor politiek en bedrijfsleven, voor sport en showbizz, voor maatschappelijke groeperingen en individuele belangen, is het aantal woordvoerders fors gegroeid. Soms zijn woordvoerders echte professionals, die er fulltime mee bezig zijn. Soms zijn het functionarissen, die het er een beetje bij doen. Er bestaat geen echte hogere beroepsopleiding voor … Meer lezenNieuw boek Rob Sebes: De woordvoerder