In de vuurlinie

Geschreven door: Rob Sebes Tal van bedrijven en organisaties lagen de afgelopen week in de vuurlinie. Van RTL (de kwestie rond Gordon) tot Odfjell (veroordeling door rechter wegens grote onveiligheid opslagtanks) tot Boskalis (uitbuiting buitenlandse werknemers via Duitse onderaannemer). De grote media-aandacht voor deze zaken was volstrekt logisch. Meer dan voldoende werk dus voor de … Read more

Vrouw met de hamer

Geschreven door: Rob Sebes Op de website van Wibra glimlacht een teddybeer de bezoeker tegemoet. Hij wordt afgewisseld door de ‘Fashion Tip’. Verderop staat een vrolijk plaatje van het razend populaire schoonmaakmiddel Dasty. Niets dat wijst op een fel debat dat de afgelopen dagen via de media is gevoerd. Kort gezegd: minister Ploumen (Buitenlandse Handel … Read more

EPPA maakt benoeming bijzonder hoogleraar public affairs mede mogelijk

EPPA hecht er waarde aan dat het Public Affairs vak vanuit een wetenschappelijke invalshoek benaderd wordt. Daarom heeft EPPA besloten om het initiatief van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) om een bijzonder hoogleraar public affairs aan te stellen mede mogelijk te maken. Bijgevoegd het persbericht van de BVPA: Arco Timmermans bijzonder hoogleraar public affairs … Read more

Het eerste jaar

Geschreven door: Hilde Zwiers Hoge verwachtingen zijn er wanneer er na een demissionaire periode van campagne voeren, televisiedebatten, de gang naar de stembus en de formatieperiode een nieuwe regering geïnstalleerd is. Het is zo ver. Het land wordt weer geregeerd: de verkiezingsbeloftes kunnen worden waargemaakt! In de praktijk blijkt dit anders te zijn. Vanwege de … Read more

Belastingparadijs

Geschreven door: Jurgen Warmerdam In fiscale debatten – zowel buiten als binnen de Tweede Kamer – valt het begrip ‘belastingparadijs’ steeds vaker. Nederland wordt daarin al dan niet als een belastingparadijs aangemerkt. De twist gaat er vervolgens over of dat dit juist wel of juist niet nastrevenswaardig is. Het woord paradijs roept bij velen – … Read more

Quid pro quo

Geschreven door: Willem Jan Roelofs Het onder de aandacht brengen van een positie, standpunt of voorstel bij politieke besluitvormers is vaak het sluitstuk van het lobbyproces. Dit wordt voorafgegaan door het huiswerk dat iedere lobbyist moet doen voordat hij daadwerkelijk in contact treedt met de politiek. Het huiswerk bestaat uit het vaststellen van de doelstelling, … Read more

Economische diplomatie vereist nieuwe vorm van publiek-private samenwerking: organiserend vermogen en vraagsturing

Geschreven door: Joep Sweyen Het expliciet verdelen van rollen en taken is vaak verstandig en gebeurt ook in grote mate in het dagelijks leven. In de praktijk is het dan ook veelal zo – op het werk, in een sportteam of het huishouden – dat taken expliciet of stilzwijgend worden verdeeld. Initiatief, voorkeur, specifieke kennis … Read more

Sport, energie en verkiezingen in een veranderende wereld

Geschreven door: Joep Sweyen Binnenkort worden de Olympische Winterspelen in de Russische badplaats Sotchi geopend. In aanloop naar de opening zal naast het vooruitkijken naar sportieve prestaties waarschijnlijk ook een politieke discussie worden gevoerd over nut en noodzaak van een boycot van de Spelen door hoogwaardigheidsbekleders. Het is echter veel interessanter om te kijken waardoor … Read more

Lessen uit de formatie van Rutte II

Geschreven door: Willem Jan Roelofs Kabinetsformaties zijn spannende tijden voor iedereen die zich bezighoudt met public affairs en belangenbehartiging. Wat komt er straks in het regeerakkoord en hoe raakt dit de belangen van mijn sector of organisatie? Regeerakkoorden met  ronkende motto’s als  ‘Samenleven, samen werken’ (Balkenende IV),  ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’ (Rutte I) en het meest … Read more

Barack & Mark

Geschreven door: Benjamin van Es De hele nacht ben ik opgebleven afgelopen dinsdag. De Amerikaanse politiek intrigeert me al tijden, en niet zo maar. De met Secret Service omgeven President, zelfbenoemd leider van de vrije wereld, heeft iets mystieks. Iets onaantastbaars, ook al doet de geschiedenis ons anders geloven. De verkiezingscampagnes zijn volledig uitgedokterd en … Read more

Werkkostenregeling werkt niet

Geschreven door: Jurgen Warmerdam Op Prinsjesdag 2009 kondigde (toenmalig) staatssecretaris De Jager aan dat het leven van de loonadministrateur een stuk eenvoudiger zou gaan worden; de werkkostenregeling zou de papieren rompslomp een definitieve slag toebrengen. Een shock and awe in administratieve lastenland. Wat hield deze revolutie in? Volgens De Jager zat de grootste administratieve last … Read more

Kamerlid moet gewoon te rade gaan bij lobbyisten

Geschreven door: Florus Wijsenbeek Camil Driessen schrijft dat Kamerleden vinden dat ze meer ondersteuning – dus geld van de belastingbetaler – moeten krijgen om hun werk naar behoren te kunnen verrichten (NRC Handelsblad, 27 september). Kamerleden moeten niet met het ambtelijk apparaat willen concurreren in kennis en kunde. Het is hun werk om accenten c.q. … Read more

De kabinetsformatie is gebaat bij snelheid en een keiharde deadline

Geschreven door: René van der Steeg “Rapiditas non summum bonum est”, dat staat gegraveerd op de stoeptegel die ik jaren geleden bij mijn afstuderen van mijn teamgenoten van GVAV-Rapiditas 9 mocht ontvangen. De stoeptegel staat symbool voor mijn (vermeende) geringe actieradius op het voetbalveld. Het motto – dat vrij vertaald neerkomt op “snelheid is niet … Read more

Artikel Joep Sweyen: Staatssecretaris Buitenlandse Handel nodig

Statelijke invloed op economie opkomende markten vraagt grotere inbreng Den Haag Geplaatst in Financieel Dagblad, 23 augustus 2012. Geschreven door: Joep Sweyen Om het belang van economische diplomatie in de komende ­kabinetsperiode verder te versterken en om het een meer structureel onderdeel te laten uitmaken van het Nederlandse economische en buitenlandse beleid, is de terugkeer … Read more

Energiediplomatie nieuwe stijl: publiek-private samenwerking in het buitenland, Joep Sweyen

Economische diplomatie of branding van bepaalde sectoren kan de concurrentiekracht, exportmogelijkheden en de verdienpotentie van bedrijven vergroten. Ook overheidheidsbelangen zijn ermee gediend, zoals het bevorderen van internationale stabiliteit en veiligheid, en het verbeteren van betrekkingen met andere landen. Dit Clingendael International Energy Programme (CIEP) Briefing Paper beargumenteert dat met name in het huidige tijdsgewricht, waarin … Read more

Nieuw boek Jurgen Warmerdam: Zelfstandig ondernemen zonder personeel 2012

Steeds meer mensen beginnen een onderneming. Velen van hen blijven bewust alleen zo’n onderneming drijven. In de volksmond worden zij ‘zzp-ers’ genoemd: zelfstandigen zonder personeel. Onder hen zijn het steeds vaker jongeren, vrouwen en allochtonen die steeds vaker voor het (parttime) zelfstandig ondernemerschap kiezen. Omdat de groep zzp-ers nog steeds groeit en omdat de wetgeving … Read more