Gratis hulp bij plannen 1,5 meter economie

Het kabinet heeft alle branche- en beroepsverenigingen in Nederland opgeroepen om een plan te maken voor de anderhalvemetereconomie. Alleen dan kunnen deze wat het kabinet betreft op termijn weer de deuren openen, of de deuren open houden. EPPA volgt alle ontwikkelingen in politiek Den Haag nauwgezet en stelt die kennis ter beschikking. Onder het motto ‘Change tomorrow, start today’ levert EPPA graag een bijdrage aan de slimme open-up en de post-Corona samenleving. Dat doen wij vanuit de gedachte dat er slimme oplossingen zijn die bijdragen aan het realiseren van zowel economische als gezondheidsdoelstellingen.

Advies aan beroeps- en brancheverenigingen
Op basis van de door EPPA verzamelde politieke en beleidsmatige informatie,  bieden we alle beroeps- en brancheverenigingen gratis externe feedback om een goede vertaalslag te maken naar publieksbeleid. Zo kan uw plan politiek en beleidsmatig beter landen. Elke week kunnen wij vier brancheverenigingen eenmalig adviseren. U hoort van ons op korte termijn welke adviseur beschikbaar is en daarna krijgt u binnen 24 uur inhoudelijk reactie.

Kennisbank 1,5 meter economie
In onze databank 1,5 meter economie op onze website plaatsen we definitieve, voor openbaarheid beschikbare plannen van sectoren voor de anderhalvemetereconomie. Door kennis te delen hopen we bij te dragen aan slimme en/of gezamenlijke oplossingen. We vragen u om definitieve plannen met ons te delen om daarmee ook anderen te inspireren.

Webinar 1,5 meter economie
EPPA organiseert een serie praktische webinars over politiek-bestuurlijke veranderingen als gevolg van de COVID-19 maatregelen van de overheid. Denk voor het eerste webinar aan vragen als “hoe houdt mijn organisatie grip op belangenbehartiging”, “hoe houdt of krijgt mijn organisatie de juiste politieke en ambtelijke aandacht”, maar ook “is er wat veranderd in wetgevings- en/of adviesprocedures”, “wat verandert er thematisch e/o organisatorisch binnen de Tweede Kamer-commissies?” Stuur uw vragen en/of blijk van interesse naar 1.5meter@eppa.nl.